Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Študijný material ku skúške z predmetu Úvod do sociálnej politiky

«»
Prípona
.docx
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
37 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42481
Posledná úprava
26.12.2013
Zobrazené
3 216 x
Autor:
Stano.M
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
ÚVOD DO ŠTÚDIA SOCIÁLNEJ POLITIKY
Sociálna politika môže byť chápaná ako:
- ekonomická disciplína : venuje najmä financovaniu sociálnej politiky, efektivite využívania finančných zdrojov v sociálnej politike, ekonomickej udržateľnosti systémov v soc. politike
- sociologická disciplína : zameriava sa najmä na otázky špecifík jednotlivých sociálnych skupín, rozdiely
v potrebách i možnostiach jednotlivcov a skupín
- teologická disciplína : založená na sociálnom učení cirkvi
- politologická disciplína :(veda, ktorá sa zaoberá skúmaním štátu, politických systémov, zákonov, vzťahov, funkcií)
- právnická disciplína : v oblasti legislatívnej úpravy sociálnej politiky a v zmysle práva sociálneho
zabezpečenia
- z hľad. sociálnej práce : vzájomné prepojenie so sociálnou politikou je mimoriadne dôležité, predstavuje
komplexnejší obraz, ukazuje cesty a možnosti, či už rýchlejšie, alebo časovo náročnejšie alebo zároveň príjemnejšie a pohodlnejšie

1. SOCIÁLNA POLITIKA A TERMINOLÓGIA
Sociálny, najčastejšie je tento pojem chápaný ako:
• týkajúci sa celej spoločnosti,
• týkajúci sa ľudí v núdzi, ľudí so špeciálnymi potrebami a pod.
• týkajúci sa človeka extroverta - ktorý potrebuje neustálu interakciu
• orientácia alebo správanie, ktoré berie ohľad na potreby alebo zámery iných ľudí
• týkajúci sa vzťahov medzi ľuďmi
- v užšom chápaní: týkajúci sa niekoho, kto je v núdzi
- v širšom chápaní: týkajúci sa spoločnosti

Politika
Politika : môže byť chápaná ako štátne, riadiace, finančné a administratívne mechanizmy zamerané na dosiahnutie nejakého konkrétneho cieľa.

V sociologickom slovníku : Politika = súhrn opatrení príslušných inštitúcií smerujúcich v súlade s prevládajúcimi hodnotovými predstavami k zlepšeniu ekonomických a sociálnych životných podmienok.
...

Kľúčové slová:

sociálna politika

sociálne poistenie

sociálna pomoc

sociálna podpora

sociálna udalosťObsah:
 • Úvod do štúdia sociálnej politiky
  1. Sociálna politika a terminológia
  - Sociálne poistenie
  - Sociálna podpora
  - Sociálna pomoc
  2. Typológia sociálneho štátu
  3. Stručný náčrt vývoja sociálnej politiky
  - Starovek
  - Antika a starý Rím
  - Stredovek, utopisti
  - Osvietenstvo a liberalizmus
  - 20. storočie
  - Vývoj na našom území a po II. svetovej vojne
  4. Funkcie a ciele sociálnej politiku
  -Všeobecná deklarácia ľudských práv a iné medzinárodné dokumenty
  5. Princípy sociálnej politiky
  6. Faktory a nástroje sociálnej politiky
  7. Subjekty, objekty a predmet sociálnej politiky
  8. Sociálne udalosti
  - Sociálne udalosti, spojené so zdravím, chorobou a invaliditou
  - Sociálne udalosti, spojené so starobou
  - Sociálne udalosti, spojené s rodinou
  - Sociálne udalosti, spojené s chudobou
  - Sociálne udalosti, spojené s nezamestnanosťou a dezintegráciou

Zdroje:
 • Spracované podľa prednášky : Doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.
 • BOTEK, O. 2009. Sociálna politika pre sociálnych pracovníkov. Piešťany : PN Print, 2009.
 • TOMEŠ, I. 2010. Úvod do teorie a metodologiesociální politiky. Praha : Portál, 2010.
 • BLAHA, Ľ. 2009. Späť k Marxovi? (sociálny štát, ekonomická demokracia a teória spravodlivosti). Bratislava : Veda, 2009., s. 28-112.