Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Teória sociálnej práce - obidva okruhy

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
102 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42465
Posledná úprava
01.09.2013
Zobrazené
5 357 x
Autor:
martina.hubova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Vypracované okruhy otázok k predmetu: Teória sociálnej práce (Mátel) - obidva okruhy:
- SOCIÁLNA PRÁCA AKO VEDNÁ DISCIPLÍNA
- TEÓRIA SOCIÁLNEJ PRÁCE


1. Sociálna práca ako veda. Definovanie sociálnej práce ako vedy.
Sociálna práca ako vedný odbor
Veda o sociálnej práci je interdisciplinárna, systematická a kritická analýza poznania zásad, teórií a metód SP. Ako interdisciplinárna, hermeneutické a empirické metódy.
Sociálna práca je novo konštituovaný poly disciplinárny aplikatívny vedný odbor v praxi uplatňovaný ako praktická činnosť a zároveň ako vedný odbor. Sociálna práca ako veda skúma: problémové sociálne javy, popisuje ich a vysvetľuje, proces ich vzniku a vývoja a tendencie vývoja, možnosti ich riešenia a prevencie, skúma a rozvíja metódy a metodiky sociálnej práce, vytvára modely sociálnej práce. Vychádza pritom z poznatkov vlastných výskumov a teoretických zovšeobecnení a z poznatkov príbuzných vied ako napr. sociológie, pedagogiky, psychológie, politológie, filozofie a iných vied. V podmienkach vlastného vedného odboru sociálna práca využíva rozpracované a osvedčené metódy výskumnej a praktickej činnosti sociálne a humánne orientovaných vied, po primeranej modifikácii na vlastné podmienky.

Sociálna práca ako veda je ovplyvnená hlavne:
• stupňom doterajšieho teoretického poznania,
• rozpracovaním vlastných špecifických metód praktickej činnosti a výskumu,
• mierou a vhodnosťou prispôsobenia metód práce iných vied vlastným potrebám,
• úrovňou sociálnej práce ako praktickej činnosti a vplyvom jej determinantov.
...

Kľúčové slová:

sociálna práca

východiská sociálnej práce

paradigmy sociálnej práceObsah:
 • SOCIÁLNA PRÁCA AKO VEDNÁ DISCIPLÍNA
  1. Sociálna práca ako veda. Definovanie sociálnej práce ako vedy.
  2. Vedecké metódy užívané v sociálnej práci. Definovanie. Charakteristika. Členenie metód sociálnej práce.
  3. Metodológia sociálnej práce a metodika. Vymedzenie pojmov.
  4. Metodologické problémy sociálnej práce.
  5. Predmet sociálnej práce ako vednej disciplíny. Proces vymedzenia sociálnej práce ako vedeckej disciplíny. Rozporuplnosť sociálnej práce v systéme vied.
  6. Dilemy súčasnej sociálnej práce.
  7. Metodologické problémy a východiská sociálnej práce. Komplexnosť a celostnosť sociálnej práce. Sociálne cítenie, sociálne myslenie a rozvoj sociálneho potenciálu.
  8. Terminológia sociálnej práce. Všeobecná terminológia a terminologický systém v sociálnej práci. Klasifikácia pojmov (termínov). Proces vymedzenia pojmov.
  9. Výskum v sociálnej práci. „Kruhová štruktúra výskumu“. Špecifiká (odlišnosti) výskumu v sociálnej práci.
  10. Typológia (členenie) výskumov v sociálnej práci.
  11. Etapy výskumu v sociálnej práci.
  12. Validita a reliabilita vo výskume.
  13. Teória sociálnej práce. Definovanie. Etymológia. Špecifiká teórie v sociálnej práci.
  14. Vzťah medzi teóriou, metódami a praxou sociálnej práce. Tri „typy“ teórií v sociálnej práci podľa Payneho.

  TEÓRIA SOCIÁLNEJ PRÁCE
  1. Humanistické a existenciálne teórie. Vymedzenie pojmov. Prístup orientovaný na klienta. Postoje a orientácie poradcu v PCA. Aplikovanie tejto teórie v sociálnej práci.
  2. Humanistické a existenciálne teórie. Vymedzenie pojmov. Logoterapia – jej východiská a aplikovateľnosť v sociálnej práci. Transakčná analýza, jej aplikovanie v sociálnej práci.
  3. Kognitívno-behaviorálne teórie. Predstavitelia. Základné východiská behavioralizmu. Kognitívne mapy, teória observačného učenia. Techniky v behaviorálnej terapii. Role sociálneho pracovníka v behaviorálne orientovanom prístupe. Plánovanie procesu intervencie.
  4. Prístup orientovaný na úlohy. Predstavitelia. Úlohy sociálneho pracovníka v POU. Štruktúra procesu prístupu orientovaného na úlohy.
  5. Antiopresívne prístupy. Vymedzenie pojmov opresia, diskriminácia, AOP, antidiskriminácia. P. Freire a jeho pedagogika oslobodenia. Dôležité princípy v AOP a úlohy sociálneho pracovníka.
  6. Systémové a systemické teórie. Vymedzenie pojmov systém, systémový prístup, systemický prístup. Jednotlivé modely systemických teórií.
  7. Sociálno-ekologické teórie. Vymedzenie pojmov. Predstavitelia. Sociálno-ekologické koncepty v sociálnej práci.
  8. Komparatívna sociálna práca. Stručné vymenovanie jednotlivých teórií, vrátane ich stručného opisu a vzájomného porovnania vzhľadom na ich výhody a nevýhody v klinickej sociálnej práci.
  9. Základné paradigmy sociálnej práce.

Zdroje:
 • STRIEŢENEC, Š. 2006. Teória a metodológia sociálnej práce. Trnava : Tripsoft. 296 s.
 • NAVRÁTIL, P. 2001. Teorie a metody sociální práce. Brno : Marek Zeman, 2001. 166 s.
 • MÁTEL, A. – OLÁH, M. – SCHAVEL, M. 2011. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2011. 214 s.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko