Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Sociálna práca s osobami pracujúcimi v sexbiznise

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46879
Posledná úprava
30.01.2017
Zobrazené
1 734 x
Autor:
linda.dudasova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Toto je seminárna práca na tému Sociálna práca s osobami pracujúcimi v sexbiznise z predmetu Úvod do štúdia sociálnej práce pre 1. ročník.

ÚVOD

Seminárnu prácu sme si vybrali na tému Sociálna práca s osobami pracujúcimi v sex-biznise. Na začiatku si zadefinujeme sociálnu prácu a sociálneho pracovníka. Povieme si o charakteristike prostitúcie jej druhoch a formách. Ďalej si rozoberieme prevenciu prostitúcie. Na konci prvej kapitoly si povieme o historickom vývoji prostitúcie. V druhej kapitole si porovnáme inštitúciu na Slovensku a v zahraničí.

Kľúčové slová:

sociálna práca

sociálny pracovník

prostitúcia

prevencia prostitúcie

Združenie STORM

Harm Reduction

Nízkoprahová filozofia

Projekt KROK VPREDObsah:
 • ÚVOD 3
  1 TEORETICKÉ POZNATKY V SOCIÁLNEJ PRÁCI S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V SEX-BIZNISE 4
  1.1 Sociálna práca a pracovník 4
  1.2 Charakteristika prostitúcie, druhy a formy 5
  1.3 Prevencia prostitúcie 5
  1.4 Historický vývoj prostitúcie 6
  2 POROVNANIE INŠTITÚCIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ 8
  2.1 Združenie STORM 8
  2.2 Harm Reduction 8
  2.3 Nízkoprahová filozofia 9
  2.4 Projekt KROK VPRED 10
  2.5 ICRSE 11
  2.6 Členstvo 12
  2.6 Riadiaca štruktúra 12
  2.6 Národné členské organizácie 12
  ZÁVER 13
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 14

Zdroje:
 • CHMELÍK, J. a kol. 2003. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. Praha: Portál, s.r.o., 2003. 208 s. ISBN 80-7178-739-6.
 • ICRSE. 2016. International Comitee On The Rights Of Sex Workers In Europe. [online]. 2016 [cit. 2016-10-20]. Dostupné na internete: < http://www.sexworkeurope.org/ >.
 • KOLENČÍK, M. Svet nepoznanej reality. História a súčasnosť prostitúcie. Žilina: LAX, media, 2000, 214 s. ISBN 80-968-498-6-7.
 • MÁTEL, A. a kol. 2011. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci. Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2011. 442 s. ISBN 978-80-8132-009-5.
 • MATOUŠEK, O. a kol. 2003. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, s.r.o., 2003. 384 s. ISBN 80-7178-548-2.
 • MOJTOVÁ, M. 2008. Sociálna práca v zdravotníctve. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2008. 137 s. ISBN 978-80-89271-45-0.
 • ONDREJKOVIČ, P. a kol. 2009. Sociálna patológia. Bratislava: SAV, 2009. 553 s. ISBN 978-80-224-1074-8.
 • RINGDAL, N., J. 2000. Nejtěžší povolání světa- kapitoly z dejín prostitúcie. Brno: Doplnok, 2000. 425 s. ISBN 80-7239-046-5.
 • STORM. 2016. Združenie STORM. [online]. 2016 [cit. 2016-10-20]. Dostupné na internete: < http://www.zdruzeniestorm.sk// >.