Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Študijný materiál ku skúške z predmetu Psychológia osobnosti a sociálna psychológia

«»
Prípona
.docx
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42473
Posledná úprava
26.12.2013
Zobrazené
2 621 x
Autor:
Stano.M
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Osobnosť - vymedzenie pojmu osobnosti
Na osobnosť sa pozeráme ako na integrovaný komplex vlastností, ktoré jednotlivec získal v procese vývinu v činnosti a spoločenskom styku. Je to integrovaný a najvyšší celok duševného života človeka, ktorý reguluje jeho správanie. Napriek uvedenému, že osobnosť je integrovaný komplex vlastností, každý jednotlivec je charakteristický individuálnymi, neopakovateľnými znakmi a črtami, je individualitou. V prenesenom zmysle a v bežnej reči sa o osobnosti hovorí vtedy, keď jednotlivec dosiahne mimoriadne výkony v niektorej oblasti ľudskej činnosti. Z pohľadu psychológie je osobnosťou každý jednotlivec, pretože je jedinečný.

Diferencia:
- OSOBNOSŤ - Personilitas, vnútorná podstata človeka ako sa javí v psychológii, sociológii, antropológii = vnútorné psychické usporiadanie človeka
- OSOBA - Persona, vonkajší prejav tejto podstaty, verejné fungovanie v rôznych spoločenských rolách.
Rím (100 p. n.l.) herci mali hlinenú masku počas predstavenia = znamenalo to verejné vystupovanie

Psychológia definuje osobnosť ako sebaregulujúci systém individuálne, jedinečne kombinovaných psychických charakteristík, ktoré sa utvárajú jedinečne v jednote dedičného a získaného a ktoré fungujú v systéme vonkajších vzťahov konkrétneho jednotlivca. Sú autori, ktorí osobnosť charakterizujú ako súhrn psychických vlastností, ako relatívne stálych útvarov, ktoré ukazujú akým človek vo svojej podstate je.

Osobnosť je celková organizácia duševného života. Zahŕňa v sebe všetky jednotlivé duševné funkcie.

Osobnosť je integrovaný súhrn vnútorných čŕt a zvláštností človeka, cez ktoré sa lámu všetky vonkajšie vplyvy. (Subjektívne v osobnosti postoje, zážitky, vedomie je neoddeliteľné od objektívnych vzťahov).
...

8. Náročné životné situácie
- Medzi náročné životné situácie patrí :
- Stres+ záťaž (dlhodobá )
- Frustrácia
- Deprivácia
- Konflikty

Záťaž a stres
Záťažou rozumieme namáhanie adaptačných spôsobilostí osobnosti (organizmu). V kladnom prípade jedinec ju prijíma ako výzvu vynaložiť maximum síl, v negatívnom situáciu nezvládne. Ako stres označujeme záťaž dosahujúcu takého stupňa, že presahuje sily jedinca ju zvládať. Stres je psychický stav, kedy sa človek stretáva s udalosťami, ktoré vníma ako ohrozenie svojej duševnej alebo telesnej pohody. Spúšťač, podnet, ktorý vyvoláva stres nazývame stresorom a odpoveď naň stresovou reakciou.
...

Kľúčové slová:

psychológia

sociálna psychológia

osobnosť

psychické vlastnosti

duševné zdravie

psychohygienaObsah:
 • 1.) Vymedzenie pojmu osobnosti (základné pojmy)
  2.) Teórie osobnosti
  3.) Vlastnosti (črty) osobnosti
  4.) Základné psychické vlastnosti osobnosti - Triády
  5.) Metódy výskumu (poznávania) osobnosti
  6.) Osobnosť z pohľadu sociálnej psychológie
  7.) Duševné zdravie
  8.) Náročné životné situácie
  9.) Poruchy duševného zdravia
  10.) Psychohygiena

Zdroje:
 • Helus, Z. 2011. Úvod do psychológie. Učebnice pro střední školy a bakalářska studia VŠ. Praha: Grada, 2011. 320 s. ISBN 978-80-247-3037-0.
 • Boroš, J. 2000. Psychológia. Bratislava: Iris, 2000. 270 s. ISBN 80-88778-87-5.
 • Vágnerová, M. 2004. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. 872 s. ISBN 80-7178-802-3.
 • Zelinová, M., Zelina, M. 2008. Psychológia IV. Pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie. Bratislava: SPN, 2008. 185 s. ISBN 978-80-10-01449-1.
 • http://referaty.aktuality.sk/psychologia-osobnosti/referat-13887