Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Aká je spolupráca rodiny mentálne retardovaného dieťaťa a školy

«»
Prípona
.pdf
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10101
Posledná úprava
10.10.2018
Zobrazené
7 245 x
Autor:
tt.marian
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Mentálna retardácia je vrodené alebo v prvých rokoch života získané zaostávanie vo vývoji osobnosti s najväčším postihnutím v oblasti intelektu. Charakter poruchy je globálny, to znamená, že sú postihnuté viac alebo menej všetky psychické funkcie. J.Kafka a kol.,1993

Slovo „retardácia“ znamená zdržanie, oneskorenie, spomalenie, čo je atribútom vývinovej poruchy pri mentálnej retardácii. Vo všeobecnosti sa mentálna retardácia chápe ako narušenie ontogenetického vývinu v oblasti intelektových funkcií, učenia a v sociálnom vývine. Všeobecne sa kladie dôraz na podpriemerný vývin všeobecnej inteligencie, pričom inteligenčný kvocient sa v súvislosti s mentálnou retardáciou nechápe ako už nemenné a dané, ale len ako vyjadrenie aktuálneho stavu inteligencie. Ide o dynamický proces, ktorý môže byť mnohými vnútornými i vonkajšími faktormi modifikovaný. Zastúpenie mentálne retardovaných osôb v populácii je 3-4%.

Kľúčové slová:

výskum

ošetrovateľstvo

mentálna retardácia

starostlivosť

vzdelávanie

reedukácia

socializácia

psychoterapia

diagnostika

prevencia

rehabilitáciaObsah:
 • Úvod
  1. Teoretická časť
  1.2 Mentálna retardácia
  1.3 Inštitucionálna starostlivosť o deti s mentálnou retardáciou
  2.Empirická časť
  2.1 Vymedzenie problému, ciele prieskumu, hypotézy, charakteristika výberového súboru, metódy, demografické údaje
  3. Výsledky empirickej analýzy
  4. Diskusia
  5. Záver
  6. Odporúčania pre prax
  7. Litetratúra
  Príloha

Zdroje:
 • BOLEDOVIČOVÁ Mária a kol.: Pediatrické ošetrovateľstvo,1.vydanie,vydavateľstvo Osveta, Martin 2000, počet strán 128, ISBN 80-8063-050-X
 • BOROŠ Július,: Úvod do psychológie, 1. vydanie, vydavateľstvo Iris 2002počet strán 308, ISBN 80-89018-35-1.
 • FARKAŠOVÁ Dana a kol.: Ošetrovateľstvo - teória, vydavateľstvo Osveta, Martin2001,Edícia učebníc pre stredné zdravotnícke školy, počet strán 134,ISBN 80-8063-086-0
 • FARKAŠOVÁ Dana a kol.: Výskum v ošetrovateľstve, vydavateľstvo Osveta, Martin 2001, počet strán 87,ISBN 80-80- 63-111-5
 • HANZLÍKOVÁ A: Ošetrovateľstvo v primárnej zdravotnej starostlivosti,Revue medicíny v praxi, ročník 1.,rok vydania 2003, číslo 1.,strana 19,20.
 • HORANSKÝ V., Mojžiš R, Slafkovský A.,: Pediatria v primárnej starostlivosti 1. vydanie ,vydavateľstvo TeLeM Liptovský Mikuláš 1994, počet strán 405, ISBN 80-901404-3-2
 • KAFKA Jozef, Pečenák J.,Safko Š.,Stančák A.,: Psychiatria, 1. vydanie, vydavateľstvo Osveta, Martin 1993, počet strán 235, ISBN 80-217-0514-0
 • KONDÁŠ O. a kol.,: Psychoterapia a reedukácia,1. vydanie, vydavateľstvo Osveta, Martin 1985,počet strán 296, 70-034-85
 • KRISTOVÁ Jarmila, Tomášová Z.,: Komunikácia v ošetrovateľstve,1. vydanie,vydavateľstvo Osveta, Martin 2002, počet strán 164, ISBN 80-80-63-107-7
 • MATULAY Karol,: Ošetrovanie mentálne poškodených, 1. vydanie, vydavateľstvo Osveta, Martin 1989,počet strán 164, 70-005-89 OMP
 • MUSILOVÁ Mária a kol.,: Vybrané kapitoly z ošetrovateľstva, učebnica pre stredné zdravotnícke školy, vydavateľstvo Osveta, Martin 1993,počet strán 226, ISBN 80-217-0573-6
 • PIKÁLEK Štefan,: K problematike ťažko mentálne retardovaných, Psychiatria,ročník 5.,rok vydania 1998,číslo 3, strana155-160
 • RYBÁROVÁ Eva a kol.,: Psychológia a pedagogika pre detské sestry, vydanie 1., vydavateľstvo Osveta, Martin 1987, počet strán 584, 70-036-87 PAP
 • SURESH Kotagal, Základy dětské neurologie, 1. vydanie, vydavateľstvo Triton Praha 1996, počet strán 204, ISBN 80-85875-06-3d
 • ŠVARCOVÁ Iva,: Mentální retardace, vzdělávání, výchova, sociální péče,1 vydanie, vydavateľstvo Portál, Praha 2000, počet strán 184, ISBN 80-7178-506-7
 • ŠTÚR Ivan,: Správanie a poruchy správania, Detský lekár, ročník 9., rok vydania 2003, číslo 3, strana 17-18
 • ŠTÚR Ivan,: Hyperaktívne dieťa, Detský lekár, ročník 8., rok vydania 2001,číslo3.,srana 6-9
 • ŠTÚR Ivan,: Pediatrická psychológia, Detský lekár, ročník 7., rok vydania 2000,číslo 3, strana 6 - 7
 • TRAIN Alan,: Nejčastější poruchy chování dětí,1. vydanie, vydavateľstvo Portál,Praha 2001, počet strán 200, ISBN 80-7178-503-2
 • VAŠEK Štefan, Bajo Ivan, Psychopédia, vysokoškolské skriptá, vydavateľ Univerzita Komenského Bratislava 1988, počet strán 174, 085-503-88 PIX
 • ZLÁMALOVÁ V.,: Psychoterapia ako súčasť ošetrovateľstva, Revue profesionálnej sestry, ročník 9.,Rok vydania 2002, číslo 5., Strana 12-13