Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Spotrebiteľ - hračka v rukách predajcov (Reklamácie, Poctivosť predaja a poskytovania služieb...)

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14016
Posledná úprava
22.03.2022
Zobrazené
490 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Každý z nás nakupuje výrobky a služby pre svoju osobnú spotrebu alebo pre spotrebu svojich blízkych. V tomto procese sa stávame spotrebiteľmi a máme túžbu nakupovať iba bezpečné a kvalitné výrobky. Každodenný život nás však presviedča o tom, že nie vždy sa to podarí a veľa z nás určite prežilo okamih sklamania nad nekvalitnou kúpou…
Výrobky majú čím ďalej kratšiu životnosť. Sami opravovať nemáme čas a služby sú príliš drahé. Neuvedomujeme si však, že je to vysoko premyslená taktika tých, ktorí vyrábajú a predávajú. Záleží len na sebavedomom spotrebiteľovi, či si dá diktovať od obchodu a kúpi, čo ponúkajú, alebo pôjde o dvere ďalej. Nezabúdajme preto nikdy, že pánom v obchode sme my, spotrebitelia.
Pripravujeme sa na vstup do zjednotenej Európy. Stojí nás to veľa času, námahy i peňazí. Stačí však nazrieť do našich obchodov, aby sa ktokoľvek presvedčil, že sme ešte na míle vzdialení tomu, čomu sa hovorí európska úroveň.
Túto tému som si vybrala preto, lebo si myslím, že v súčasnosti je najdôležitejšou úlohou zvýšiť informovanosť spotrebiteľa o jeho právach a možnostiach ich uplatnenia, o subjektoch, ktoré môžu účinne vstúpiť do riešenia spotrebiteľských problémov.
Cieľom práce je poradiť spotrebiteľom ako postupovať pri uplatňovaní reklamácií, o aké zákony sa oprieť v prípade nepoctivého predaja. Známe by nám mali byť aj inštitúcie zamerané na riešenie problémov spotrebiteľov, aktuálny je vstup Slovenska do Európskej únie.

1 Reklamácie

Reklamovať môžeme tie výrobky, ktoré po určitej dobe používania (musí to byť doba kratšia ako je záručná doba na výrobok ), nesplnili z hľadiska kvality naše očakávania a vyskytli sa na nich chyby bez nášho zavinenia.
Pokiaľ spotrebiteľ používal výrobok a ošetroval ho v súlade so značkami a symbolmi na ošetrovanie výrobku, ktoré sú uvedené na výrobku a sú odporúčané jeho výrobcom a aj napriek tomu sa vyskytli na výrobku chyby, ktoré znemožňujú jeho ďalšie používanie, spotrebiteľ uplatní svoje právo zo zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a v záručnej dobe môže výrobok reklamovať.
Reklamácia znamená pre predávajúceho prácu naviac, prípadne zvýšenie nákladov. Takže prvou snahou, až na vzácne výnimky, je nás odmietnuť. Nad rozlepenými topánkami sa nás snaží presvedčiť, že sme v nich nemali chodiť v daždi. U chybného elektrospotrebiča dokazuje, že sme s ním nepracovali podľa návodu. Keď sme vytrvalí, povie, že nie je prítomný vedúci a on sám reklamácie nie je oprávnený riešiť. Nenechajme sa však odradiť! Veď ide o naše, niekedy tak ťažko zarobené korunky. Ako teda správne postupovať pri reklamácii?
...

Kľúčové slová:

spotrebiteľ

tovar

služba

výrobok

životnosť

obchodník

predávajúci

kupujúci

zákazník

reklamácia

záruka

záručná doba

ochrana spotrebiteľa

trh

obchod

predaj

kúpaObsah:
 • Úvod -3-
  1 Reklamácie -4-
  1.1 Postup pri reklamácii -4-
  1.2 Dôležité upozornenia -6-
  1.2 Skúsenosti z praxe -7-
  1.3 Dvojročná záručná doba -8-
  2 Poctivosť predaja a poskytovania služieb -10-
  2.1 Zákaz klamania spotrebiteľa -11-
  2.2 Zákaz diskriminácie spotrebiteľa -12-
  2.3 Proti nepoctivým obchodníkom -12-
  3 Slovensko ako budúci člen EÚ -14-
  3.1 Čo nás čaká po vstupe do EÚ? -14-
  3.2 Vstupenka na trhy EÚ -15-
  3.3 Dokument o stratégii spotrebiteľskej politiky na r. 2002 - 2006 -16-
  3.4 Spotrebiteľská politika -16-
  3.5 Prekážky využitia jednotného trhu -17-
  3.6 Alternatívne riešenie sporov -18-
  4 Ako nebyť hračkou v rukách predajcov?-19-
  4.1 Čo potrebujete k tomu, aby ste sa nestali hračkou, obeťou predajcu? -19-
  4.2 Sebavedomý spotrebiteľ -19-
  5 Diskusia -21-
  Záver-22-
  Zoznam použitej literatúry -23-

Zdroje:
 • Dzurová, M. : Reklamácie. Bratislava, Eurounion spol. s r. o. 1996
 • Lovritšová, A. : Pripravuje sa dvojročná záručná doba. Terč, ročník 7, 2003, s. 5
 • Palušová, M. : Eurospotrebiteľ. Terč, ročník 7, 2002, s. 7
 • Palušová, M. : Čo nám prinesie jednotný trh. Terč, ročník 8, 2003, s. 5
 • Stašenková, B. a kol. : Výchova spotrebiteľa k hodnotám. Prešov, ManaCon 2001
 • Stašenková, B. a kol. : Spotrebiteľské okno 2002. Stará Ľubovňa, Okresný úrad v Starej Ľubovni, odbor školstva a Združenie na ochranu spotrebiteľa 2002
 • Svoboda, J. a kol. : Občiansky zákonník. Bratislava, Eurounion spol. S. r. o. 1996
 • Šaran, R. : Bude spotrebiteľ platiť za to, že niekto okradol na vyúčtovaní?. Terč, ročník 2, 1997, s. 5
 • Zbierka zákonov - Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. Bratislava, Národná rada Slovenskej republiky, 1995