Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Domáce násilie páchane na ženách - metódy sociálneho výskumu

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
81 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39062
Posledná úprava
16.12.2011
Zobrazené
4 636 x
Autor:
peter.vojtanovsky
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Jedna sa o semestrálnu prácu na predmet Metodologia ametody soc.vyskumu, za pracu som dostal A-cko, praca je cela robena z knih, ziadny internet, jedna sa o kvalitnu pracu pri ktorej som stravil min 35 hodin svojho casu.

V tejto práci sme hlavnú pozornosť venovali problematike týkajúcej sa domácemu násiliu páchanom na ženách. Snažili sme sa zistiť v akej miere sú oslovené ženy obeťami domáceho násilia, či má vplyv na páchanie domáceho násilia závislosť od alkoholu, alebo iných drog. Taktiež nás zaujímalo či je domáce násilie páchane vo väčšej miere u sociálne slabších rodinach. Jednou z vecí ktoré nás zaujímalo bolo ako vplýva vzdelanie partnera na domáce násilie páchané na ženách, a mohli tak vyhodnotiť výskum na základe dotazníka, ktorý nám pomohol vo výskumnej vzorke respondentov zmapovať situáciu.V analytickej časti našej práce sme sa zamerali na podrobné spracovanie jednotlivýchhypotéz, znázornenie ich v tabuľkách, ako aj v grafoch a takisto na overovanievýskumných hypotéz, ktoré sme si stanovili. Keďže nejde o reprezentatívnu vzorku, súzistené výsledky platné len pre tento výskum a v tomto kontexte je potrebné ich chápať.Z výsledkov našej štúdie vyplýva, že naviac ako 1/3 opýtaných respondentiek, bolo alebo je páchane domáce násilie či už formou fyzického násilia alebo psychckého násilia alebo iného. Taktiež sa nám potvrdil predpoklad, že partnery s nižším dosiahnutým vzdelaním maju za následok páchanie domáceho násilia vo väčšej miere...

Kľúčové slová:

násilie

násilie páchane na ženách

domáce násilie

ženyObsah:
 • Úvod
  1. Domáce násilie ako dôsledok rodovej nerovnováhy 1
  1.1. Čo je násilie? 1
  1.2.Násilie páchané na ženách 2
  1.3. Obete násilia 3
  2. Základné poznatky o násilí páchanom na ženách 4
  2.1. Výskyt násilia páchanom na ženách 4
  2.2. Príčiny domáceho násilia 4
  2.3. Typy domáceho násilia a jeho príznaky na ženách5
  3.Osobnosť obete 6
  4. Vzorec násilia páchaného na ženách 7
  4.1 Vzorec štruktúrneho násilia v individuálnych partnerských vzťahoch 7
  4.1.1. Izolácia 8
  4.1.2. Vyčerpávanie a obmedzovanie 8
  4.1.3. Znevažovanie a ponižovanie 9
  4.1.4. Vyhrážky 9
  4.1.4. Vyhrážky 9
  4.1.6. Vynucovanie triviálnych činností 10
  4.1.7. Príležitostné prejavy náklonnosti 10
  4.1.8. Skreslené vnímanie 10
  5. Formy násilia pácaneho na ženách z hľadiska veku 11
  6. Pomoc obetiam domáceho násilia 12
  7. Analytická časť 13
  7.1 Prieskumný cieľ 13
  7.1.1 Formulácia prieskumného problému 13
  7.2 Prieskumné hypotézy 13
  7.3 Prieskumná vzorka 14
  7.4 Prieskumná metodika 17
  7.5 Spracovanie výsledkov prieskumu 18
  8. Návrhová časť a diskusia 29
  Záver 31
  Zoznam bibliografických odkazov 32

Zdroje:
 • Bodnárová, B. : Domáce násilie na Slovensku. Bratislava: 2008, 122 s. ISBN 80-89048-06-4
 • Buskotte, A.: Gewalt in der Partnerschaft. Patmos: 2007, 186 s. ISBN 978-3-491-40107-5
 • Egger, R.: Konať proti násiliu na ženách: iniciatíva spolkového kancelára a spolkovej ministerky pre záležitosti žien: Pro Familia, 2000,80s. ISBN 8096796429, 9788096796427
 • Farkašová, K. : Game over. Bratislava: 2008, 52 s. ISBN 978-80-89125-10-4
 • Heise, L.: Domáce násilie páchané na ženách. Humenné: Pro Familia, 1998, 72 s. ISBN 80-967964-0-2
 • Ondrejkovič, P.: Sociálna patológia. Bratislava: Veda, 2001, 310 s. ISBN 80-224-0685-6
 • Sajkowská, M.: Ochrana detí pred telesnými trestami. Bratislava: 2007, 254 s. ISBN 978-80-89141-12-8
 • Sejčová, Ľ.: Dieťa ako obeť násilia, Bratislava : ALBUM 2010, 113 s. ISBN 978-80-969908-3-2