Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Metodológia sociálnych vied

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
35 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6743
Posledná úprava
11.08.2018
Zobrazené
7 497 x
Autor:
aja21
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
VEDA - Science, Wissenschaft, nauka

VEDA - sútava poznatkov, ktoré pozostávajú z racionálne zdôvodnených a konzistentných výpovedí, ktoré sú sformulované v prijatom jazyku (vedy) a sú overiteľné. (Ondrejkovič, 2006)

VEDA je z komplexnejšieho pohľadu:
a) forma spoločenského vedomia existujúca popri takých formách, akými sú filozoia, náboženstvo, morálka, právo , politika, umenie a i. (aspekt filozofie bytia a vedomia)
b) špecifický druh poznávania a pretvárania objektívnej skutočnosti v kontexte iných typov poznávania: bežného umeleckého, náboženského, filozofického a učeného (epistemologický aspekt = epistémé (gr.) poznanie - definovanie pojmov)
c) konštitutívna zložka národnej kultúry so svojimi etnickými špecifikami (kultúrnoantropologický aspekt)
d) bezprostredná výrobná sila (politickoekonomický aspekt)
e) zbraň v boji s poverami, protihumánnymi ideami (politický aspekt)

Kľúčové slová:

metodológia

sociálne vedy

kazuistika

pozorovanie

dotazník

verifikácia hypotéz

veda

výskum

sociometria

pilotáž

projektívne vedyObsah:
 • 1. Veda, výskum, metóda
  2. Kvalitatívny a kvantitatívny výskum
  Prieskum - výskum, kritériá výskumu
  3. Fázy výskumného procesu - 10 krokov; Pilotáž, sondáž
  4. Pozorovanie
  5. Rozhovor
  6. Dotazník
  7. Štúdium dokumentov, projektívne metódy
  8. Sociometria
  9. Kazuistika
  10. Spracovanie, triedenie
  11. Verifikácia hypotéz, chyby vo výskume
  12. Niektoré ďalšie metódy kvalitatívneho výskumu
  Literatúra

Zdroje:
 • Ondrejkovič, Peter. 2006. Úvod do metodológie sociálnych vied. Bratislava: VEDA, 2006
 • Švec, Štefan et al. 1998. Metodológia vied o výchove. Bratislava: IRIS, 1998
 • Benčo, J. 2001. Metodológia vedeckého výskumu. Bratislava: IRIS, 2001
 • Gavora, Peter. 2001. Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava: UK, 2001
 • Komárik, Emil. 2002. Metódy vedeckého poznávania človeka. Bratislava: UK, 2002
 • Radičová, Iveta. 1998. Krížne cesty sociálneho poznania. Bratislava: SPACE, 1998
 • Silverman, David. 2005. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar - Pegas, 2005