Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Dejiny Rómov

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6746
Posledná úprava
11.08.2018
Zobrazené
4 816 x
Autor:
aja21
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Špecifiká výkladu histórie R
• Historeo - lat. pátram
• História Rómov - pátranie po pôvode a dejinných udalostiach, ktoré sa dotýkajú Rómov - dejinných udalostiach, ktoré ovplyvnili ich etnogenézu, ich ďalší život a zároveň dejinných udalostiach, ktoré sami aktívne tvorili
• Pramene k histórii Rómov sú nerómskeho pôvodu
• K najstarším dejinám chýbajú písomné dokumenty a pamiatky hmotného charakteru
• Pri historickom pátraní môžeme stavať len na interpretácii najrôznejších nepriamych indikácií
Etnogenéza Rómov - kto boli predkovia R
(Milena Hübschmannová)
• Pravlasť Rómov - India (vedecky dokázané v 18. st. - lingvistické výskumy)
• India - leží na indickom, subkontinente v južnej Ázii -cca 45krát väčšia ako Slovensko - viac ako 1 miliarda obyvateľov, je druhá najľudnatejšia krajina na svete - tvorí ju 28 štátov - hovorí sa tu 1652 jazykmi
• Na severe hraničí s Čínou, Bhutánom a Nepálom, na severozápade s Pakistánom, na východe s Bangladéšom a Barmou, obkolesuje ju Indický oceán
štátna vlajka a štátny znak

Kľúčové slová:

dejiny Rómov

Rómovia

dejiny

India

exogamia

migrácia

pragmatická listina

zamestnanie

Rumunsko

gramotnosť

fašizmus

legislatívaObsah:
 • Dejiny Rómov
  Špecifiká výkladu histórie R
  Etnogenéza Rómov - kto boli predkovia R
  Rekonštrukcia najstarších dejín adivásiov
  Mohendžodáro a ďalšie objavy
  Árijský vpád
  Obsadenie Indie
  Sociálne členenie Árijcov
  Exogamia Árijcov
  Čándalovia
  Etnogenéza R podľa Horváthovej
  Hypotéza V. Lesného
  Lesný, Selbourn, Bloch, Ruben a i
  Zhrnutie
  Príčiny odchodu z Indie
  Migrácie do Európy
  Príchod do Byzancie
  Výber niektorých prameňov
  Necirkevné pramene
  Prvé správy zo strednej Európy
  ...
  Spôsob obživy ruských Cigánov
  Cigáni v Sovietskom zväze
  Zhrnutie
  Čo je glejt
  Doba príchodu R do niektorých európskych zemí
  Vlastné rómske pomenovania
  Juhovýchodná Európa, Balkán
  Sociálne postavenie
  Delenie balkánskych rómskych skupín
  Regulatívne opatrenia v Srbsku
  Rumunsko
  Typické zamestnania rumunských R
  Remeselníci
  Zrušenie otroctva
  Bulharsko
  Náboženstvo balkánskych R
  Najstaršia správa
  Ďalšie povolania
  Inštitúcia „Cigánski vojvoda“
  Vznik rómskych sídel na Slovensku
  Politické a hospodárske postavenie R v 18. - 19. stor
  Nové prístupy na riešenie „cigánskej otázky“ - pol.18.stor.
  Uhorská štatistika 1780 - 1783
  Štatistiky z 19. storočia
  ...
  Registračné miesta
  Osobitné pochôdzky a sčítania
  Košický proces
  Proces s Jánom Vrbom (Praha)
  Pobedimský masaker - 1928
  Riešenie „Cikánskeho zlořádu“
  Návrh MV ČSR
  Zákon č. 117/1927
  Overovanie totožnosti
  Cigánske legitimácie
  Kočovné listy
  Hodnotenie Zákona o potulných Cikánech
  Spoločnosť.....
  Riešenie cigánskej otázky na Slovensku
  Užhorodská škola - december 1926 - J. Šimek
  Nástup Fašizmu - 30. január 1933
  Nariadenia R. Heyndricha z 15. januára 1934
  Zdroje nemeckého nacizmu
  Norimberský ríšsky snem - september 1935
  Osudy nemeckých Sintov a Rómov po nástupe nacizmu
  Rozpad ČSR
  Klasifikácia a identifikácia štátneho občana a cudzích živlov
  Vymedzenie pojmu Cigán
  Branný zákon - 20/ 1940
  Pracovné tábory
  Vonkajšie diferenciačné znaky - § 17, 38
  Obežník Krajinského úradu v Bratislave
  Výnos MV o úprave vzťahov k Cigánom v zmysle vykonávacieho predpisu z 2. 9. 1942
  Pracovné útvary - tábory nútených prác
  Pracovný útvar v Jarabej
  Pracovné útvary Strážske - Prešov
  Zaisťovací tábor pre Cigánov Dubnica n/Váhom
  Pracovný útvar v Ilave - dec. 1942
  Kategorizácia zaradencov v pracovných útvaroch
  Porraimos Cigánov na Slovensku
  Právomoci Pohotovostnej skupiny H
  Represálie voči Cigánom
  jeseň 1944 - jar 1945
  Postupy nemeckých bezp. orgánov pri riešení Cigánov
  Situácia Cigánov na území okupovanom Maďarskom
  Genocída českých a moravských Cigánov za Protektorátu
  Protirómske opatrenia a výnosy MV
  Transporty asociálnych živlov
  Koniec 2. svetovej vojny
  Koncentrácia slovenských Rómov
  Kontrola pohybu
  MPSP ČSR
  Vyhláška 756 z júla 1947
  Pracovné tábory
  241/1922
  Február 1948
  Program Združenia
  Riešenie tzv. rómskej otázky
  Princíp prevýchovy - asimilácia
  Ministerstvo informácií a osvety
  Konferencia kultúrno - výchovných pracovníkov pre Rómov 5.-6. 4. 1952
  ...
  1989 - súčasnosť
  Koncepčné materiály vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny
  Úrad splnomocnenca
  Uznesenie vlády SR č. 310/1996
  Uznesenie vlády SR č. 796/1997
  Uznesenie vlády SR 821/1999
  Kľúčové oblasti
  Priority vlády SR vo vzťahu k rómskym komunitám na rok 2002
  Súčasné kľúčové problémy Rómov v SR a ich riešenie na úrovni štátu
  Legislatíva upravujúca postavenie Rómov na Slovensku
  Štát. inšt. zaoberajúce sa rómskou problematikou (1998-2003)
  Sekretariát splnomocnenca vlády SR na riešenie róm. národ. menšiny

Zdroje:
 • Horváthová, E.(1964) Cigáni na Slovensku, Bratislava, časť I
 • Hanckok,I.)2000
 • Nečas,C.(1981) Nad osudem českých a slovenských Cikánů v letech 1939-1945. Brno:UJEP
 • Nečas, C.(1999) Romové v České republice včera a dnes. Olomouc:UP-V
 • Jurová,A.(1993) Vývoj rómskej problematiky na Slovensku po roku 1945. Košice - Bratislava
 • Davidová, E.(1995) Cesty Romů - Romano Drom. Olomouc
 • Hübschmannová, M. a kol. (2000) Černo - bílý život. Praha:Gallery
 • Pavelčíkova, N.(2004)Romové v Českých zemích v letech 1945-1989. Praha
 • Fraser, A.(1998) Cikáni. Praha:NLN
 • Liégeois, J.P.(1995) Rómovia, Cigáni, kočovníci. Bratislava:Charis
 • Mann, A.B. (1995) Vybrané kapitoly z dejín Rómov. Učebné texty. Bratislava
 • Mann, A.B. (Ed.): Neznámi Rómovia. Bratislava, 1994