Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 626   projektov
6 nových

Myslenie - seminárna práca

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45008
Posledná úprava
10.04.2014
Zobrazené
1 135 x
Autor:
w-peace
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hľadanie odpovede, ktorú nemôžeme získať priamo z pocitov a vnemov, ale vyžaduje si závery zo získaných poznatkov tvorí myšlienkovú činnosť. Človek každodenne rieši nové situácie, objavuje neznáme, vysvetľuje, odhaľuje súvislosti a poznáva podstatné. To všetko mu umožňuje psychický proces - myslenie.
Cieľom tejto seminárnej práce je Vám stručne a jasne priblížiť, čo je to vlastne myslenie, na čo nám slúži, aké sú jeho druhy formy, poruchy ale hlavne dúfam, že Vás budú zaujímať aj informácie o tom, ako si zlepšiť svoje myslenie.
Pri písaní tejto seminárnej práce som použila viac literatúry, aby som Vám mohla danú problematiku vysvetliť čo najlepšie. Aj keď najstaršia kniha, ktorú som mala v ruke bola z roku 1977 názory a myšlienky autorov boli vo veľkej miere zhodné s myšlienkami súčasných autorov.
Pri výbere tejto témy sa potvrdilo aj to, že síce vyzerá jednoducho ale opak je pravdou. Jednoduchý pojem myslenie má v sebe neskutočné množstvo otázok a problémov na ktoré budeme v tejto seminárnej práci odpovedať.

Kľúčové slová:

Myslenie

funkcie myslenia

druhy myslenia

poruchy myslenia

vlastnosti

problémyObsah:
 • Úvod -3-
  1. Charakteristika myslenia -4-
  1.1 Myslenie ako najvyšší stupeň poznania -5-
  1.2 Priebeh nášho myslenia -6-
  1.3 Vývoj myslenia -6-
  2. Funkcie myslenia -7-
  3. Myšlienkové operácie a formy myslenia -7-
  3.1 Myšlienkové operácie -8-
  3.2 Elementy myslenia -9-
  4. Druhy myslenia -10-
  4.1 Základné druhy myslenia -10-
  4.2 Druhy myslenia -10-
  5. Individuálne vlastnosti myslenia -13-
  6. Myslenie a riešenie problému -14-
  6.1 Problém -14-
  7. Poruchy myslenia -15-
  7. 1 Kvantitatívne poruchy -15-
  7. 2 Kvalitatívne poruchy -15-
  Záver -17-
  Zoznam použitej literatúry -18-

Zdroje:
 • ATKINSON, R.C a kol. 2003. Psychologie. Praha : Portál, 2003. 613 s. ISBN 80-7178-640-3.
 • BOROŠ, J.: Úvod do psychológie. Trenčín: IRIS, 2002, s. 215-240, 80-89018-35-1.
 • BOROŠ, J.: Rozumiete dospievajúcim. Bratislava: SMENA, 1977, s. 37
 • BOROŠ, J., ONDRIŠKOVÁ, E., ŽIVČICOVÁ, E. 1999. Psychológia. Bratislava : Iris, 1999. 112 - 116 s. ISBN 80-88778-87-5.
 • HYHLÍK, F.: Malá encyklopedie současné psychologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977, s. 109 - 112.
 • KUBÁNI, V. 2010. Všeobecná psychológia. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta humanitných a prírodných vied,. s. 61 - 66. ISBN 978-80-555-0172-7.
 • ŠTEFANOVIČ, J. 1985. Psychológia I. Bratislava : SPN, 1985. 75 s
 • RUISEL, I. 2004. Inteligencia a myslenie. Bratislava: Ikar, 2004. 76 s. ISBN 80-551-0766-1.