Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Poznámky, ktoré pomôžu pri skúške z predmetu Manažment

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2619
Posledná úprava
28.02.2017
Zobrazené
2 317 x
Autor:
majka205
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Podstata a význam manažmentu

- (Mikuláš Sedlák:)je to sústava poznatkov o informačno-komunikačnom procese pôsobenia subjektov manažmentu na objekt - priebeh pracovných procesov v organizácii, pričom výsledok tohto pôsobenia závisí:
1) od odbornej zdatnosti subjektu manažmentu - ich vedomosti o plánovaní, organizovaní, kontrolovaní, vedení a pod.
2) od sociálnej zrelosti subjektov manažmentu - ich vlastnosti, postojov a hodnôt, ktoré vyznávajú
3) od praktickej zručnosti subjektov

Prof. Mikuláš Sedlák:
• manažment ako praktická činnosť (druh práce alebo sústava aktivít, ktoré vykonávajú manažéri na dosiahnutie cieľa. Cieľom každého podniku /ziskového/ je dosiahnutie zisku, úsporne, hospodárne a efektívne vynakladať náklady, vytvoriť materiálno-technické sociálne a finančné podmienky pre svojich zamestnancov, stále viac a viac sa udržiavať na trhu, mať väčší ekonomický podiel na trhu, dosiahnutie vyššej kvality. Cieľom podnikov financovaných z verejných zdrojov /neziskové organizácie, rozpočtové a príspevkové organizácie/ je poskytovanie služieb na kvalitatívnej úrovni, zabezpečiť vyrovnané hospodárenie a zabezpečiť stále kvalitnejšie poskytovanie služieb. Nadácie, iné neziskové spoločnosti, ktoré sú založené s cieľom poskytnúť služby alebo niekomu pomôcť )
• manažment ako teória alebo vedná disciplína (súbor poznatkov o princípoch, metódach a postojoch riadenia. Manažment je spoločensko-vedná disciplína. Manažment využíva najmä ekonomické a sociálne vedy. Manažment pri teoretických základoch používa štatistické metódy /analýzy/, empirické metódy /poznania/, programové aplikácie)

Kľúčové slová:

manažment

prístupy

kontrolovanie

organizovanie

delegovanie právomocí

informačný systém

rozhodovanie

motivácia

kontrolaObsah:
 • Podstata a význam manažmentu
  Ľudský činiteľ v manažmente
  Základné prístupy k manažmentu
  Vývoj manažmentu
  Klasifikácia manažérov podľa úrovní a oblasti manažmentu
  Roly manažéra a ich vzájomná previazanosť
  Charakteristiky manažmentu
  Plánovanie a rozhodovanie
  Vzťah manažérov k zamestnancom:
  Organizovanie
  Kontrolovanie
  Podstata a obsah plánovania
  Plnenie cieľov a typy plánovacích postupov
  Podstata stratégie a strategického manažmentu
  Vymedzenie pojmov stratégia a taktika
  Organizovanie a organizácia
  Typy organizačných štruktúr
  Centralizácia
  Decentralizácia ako filozofia a taktika
  Delegovanie právomoci
  Klasifikácia cieľov podľa rozsahu pôsobenia
  INFORMAČNÉ SYSTÉMY
  Komunikácie (komunikovanie)
  Podstata informácií
  Úloha informácií v riadení podniku
  Klasifikácia informácií
  Informačný systém (IS)
  Rozhodovanie
  Vedenie ľudí
  Prístupy k skúmaniu a vymedzeniu efektívneho vedenia ľudí a štýly vedenia
  Motivácia
  Kontrola

Zdroje:
 • prof. Mikuláš Sedlák - Manažment, Bratislava, Elita, 1997
 • prof. Majtán M., Manažment, Sprint Bratislava 2003
 • Majtán a kol. - Manažment - praktikum Ekonóm, EÚ Bratislava 2003