Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
14 nových

Krízová intervencia - všeobecné určenia, východiskové body a princípy krízovej intervencie, základné vymedzenia krízovej intervencie vo vzťahu k psychoterapii

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37223
Posledná úprava
04.04.2011
Zobrazené
1 257 x
Autor:
vzornastudentkaukf
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Krízová intervencia je odborná metóda práce s klientom, v situácii, ktorú osobne prežíva ako záťažovú, nepriaznivú, ohrozujúcu. Prístup zo strany krízového pracovníka je aktívny, spočívajúce z hľadiska času v rýchlom až okamžitom zásahu (intervencii). Predpokladá sa, že v krízovom stave sa môže ocitnúť každý človek, to znamená zdravý, bez vážnejšej poruchy duševného či telesného zdravia, alebo človek, ktorého kríza má priamy alebo nepriamy vzťah k jeho chorobe. Krízová intervencia má významný preventívny potenciál.

Krízová intervencia pomáha sprehľadniť a štruktúrovať klientove prežívanie a zastaviť ohrozujúce, či iné kontraproduktívne tendencie v jeho správaní.. Krízová intervencia sa zameriava len na tie prvky klientovej minulosti či budúcnosti, ktoré bezprostredne súvisia s jeho krízovou situáciou. Krízový pracovník klienta podporuje v jeho kompetencii riešiť problém tak, aby dokázal aktívne a konštruktívne zapojiť svoje vlastné sily a schopnosti využiť potenciál prirodzených vzťahov. Krízová intervencia sa odohráva v rovine riešenia klientovho problému a prekonávania konkrétnych prekážok.

Kľúčové slová:

krízová intervencia

psychoterapia

definícia psychoterapie

emergentná psychoterapiaObsah:
 • 1. Krízová intervencia – všeobecné určenia 3
  2. Východiskové body a princípy krízovej intervencie 3
  3. Základné vymedzenie krízovej intervencie vo vzťahu k psychoterapii 4
  3.1. Definícia psychoterapie 4
  3.2. Paradox krízovej intervencie a psychoterapie 4
  3.3. Základné ciele krízovej intervencie z hľadiska hĺbky a šírky záberu vo vzťahu k psychoterapii 5
  3.4. Krízová intervencia a psychoterapia vo vzťahu k časovému rámcu 5
  3.4.1. Časové hľadisko krízovej intervencie 5
  3.4.2. Časové hľadisko emergentnej psychoterapie podľa Belláka 1995 6
  3.4.2.1. Základné charakteristiky emergentnej psychoterapie 6
  3.5. Zmena rámca - krízová intervencia prešla k psychoterapii 7

Zdroje:
 • Krize a tvořivý přístup k ní, Verena Kastová, Praha: Portál 2000, 168s. ISBN 80-7178-365-X
 • Krízová intervence, Daniela Vodáčková a kol. ISBN 80-71 78- 696-9, Portál, Praha 2002, 1.vyd, 544 strán