Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 599   projektov
3 nových

Škola a rodina ako sociálne inštitúcie

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45010
Posledná úprava
10.04.2014
Zobrazené
1 381 x
Autor:
w-peace
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Dôležitým medzníkom v živote človeka je založenie rodiny. Väčšina ľudí sa pre tento krok rozhodne v mladom veku. V poslednom čase však na Slovensku podobne ako v západoeurópskych a severských krajinách dochádza k trendu odkladania uzavretia manželstva a založenia rodiny a celkovému znižovaniu pôrodnosti. Mladých ľudí k tomu vedú rôzne dôvody.

Fenomén spolupráce rodiny a školy si postupne získal a naďalej získava čoraz viac záujmu. No i tak je ešte stále, na čo najpresnejšie poznanie a pochopenie všetkých stránok ich vzťahov a vzájomnej kooperácie, potrebné vyvíjať mnoho úsilia. Je potešujúce, že tento proces nestojí na mŕtvom bode, ale postupuje v smere vlastného zdokonaľovania. Najdôležitejším cieľom napĺňaným výskumom tejto problematiky je čo najväčšia eliminácia, resp. úplné odstránenie negatívnych a problematických stránok spolupráce.

Kľúčové slová:

rodina

funkcie rodiny

typy rodiny

význam rodiny

škola ako sociálny nástroj a sociálna integrácia

spolupráca rodiny a školyObsah:
 • Úvod
  1. Rodina
  1.1 Význam rodiny
  2. Funkcie rodiny
  3. Typy rodiny
  A, Podľa usporiadania rodiny rozlišujeme:
  B, podľa rozdelenia moci v rodine rozlišujeme rodinu na:
  C, Podľa počtu členov rodiny rozlišujeme:
  D, Podľa úplnosti rodiny rozlišujeme:
  4. Škola ako sociálny nástroj a sociálna integrácia
  5. Spolupráca rodiny a školy
  Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • BAKOŠOVÁ, Z.: Sociálna pedagogika. 1. vyd. Bratislava : 1994, 80 s. ISBN 80- 223- 0817
 • BALOGOVÁ, B. : Neúspešná sanácia dysfunkčnej rodiny a jej dôsledky na vývin dieťaťa v náhradnej starostlivosti. In: Mládež a spoločnosť. 2008, Roč. 16., č.2
 • Dobson, J.. 1995. Výchova detí. Brno: Nová nadeje, 1995, ISBN 80-901726-5-2
 • LENCZOVÁ, T. 2000. Zvýrazniť pozíciu rodiny v spoločnosti na Slovensku. In: Práca a sociálna politika. Roč. 8, 2000, č. 3.
 • Jonesová, J., Ingleziová C. S.. 2001. Partnerstvo školy a rodiny. Žiar nad Hronom: Nadácia Škola dokorán. 2001, s.7, ISBN 80-968292-5-4
 • HRONCOVA, J.- HUDECOVÁ, A.- MATULAYOVÁ, T.: Sociálna pedagogika a sociálna práca. 1. vyd. Banská Bystrica : 2000, 298 s. ISBN 80- 8055- 476- 5
 • HUDECOVÁ, A.- BROZMANOVÁ, GREGOROVÁ, A.: Sociálna práca s rodinou. Banská Bystrica: 2008. 1.vyd.234 s. ISBN 978-80-8083-597-2
 • VIŠŇOVSKÝ, Ľ. a kol.: Základy rodinnej výchovy. Banská Bystrica : 2007, 198 s. ISBN 978-80-8083-443-2