Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových

Rodinný systém v sociálnej práci, aplikovanie systémového prístupu v sociálnej práci

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48192
Posledná úprava
16.09.2022
Zobrazené
256 x
Autor:
lucia.rendekova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Rodina je považovaná za základnú inštitúciu v spoločnosti. Je najdôležitejšou časťou spoločnosti, ktorá človeka sprevádza vo všetkých fázach jeho života. Rodina je založená na báze vzťahu ženy a muža a na pokrvnom zväzku detí k rodičom. Na rodinu vplývajú rôzne negatívne situácie, ktoré môžu narušiť jednu, alebo viaceré funkcie. Preto je dôležité rodinný systém podporovať práve v situáciách, keď hrozí jeho narušenie. Sociálna práca je jednou z možností, ako tento systém rodiny udržiavať, aby mohol naďalej plniť svoju funkciu.

V seminárnej práci na tému „Rodinný systém v sociálnej práci, aplikovanie systémového prístupu v sociálnej práci“ som sa v rámci prvej kapitoly venovala definícií rodiny, charakteristikám rodinného systému a funkcii rodiny. V druhej kapitole som načrtla aplikovanie systémového prístupu pri práci s rodinou a teoretické koncepcie fungovania rodinného systému v oblasti rodinnej terapie. Osobitne som venovala pozornosť Minuchinovi a jeho štrukturálnej rodinnej terapii a subsystémom v rodine. Cieľom seminárnej práce bolo objasniť teoretické koncepcie pri sociálnej práci s rodinou a využitie systémového prístupu.

1 RODINNÝ SYSTÉM V SOCIÁLNEJ PRÁCI

Podľa Gaburu (2006) neexistuje jeden oficiálny model rodiny a pojem rodina nie je možné všeobecne zastrešiť. Variabilita spoločnosti sa odráža v rozmanitosti foriem rodinného spolužitia. Iní autori tvrdia, že presné vymedzenie pojmu rodina je veľmi dôležité z hľadiska jeho následného využitia v sociálno-politickom význame (Gabura, 2006).

Podľa Kunáka (2007) je rodina chápaná v sociológii ako určitý spoločenský útvar, malá primárna a neformálna spoločenská skupina, charakteristická intimitou vzájomného spolužitia a silnými citovými putami medzi jej členmi (Kunák, 2007).
...

Kľúčové slová:

rodina

rodinný systém

sociálna práca

systémová terapia

štrukturálna rodinná terapia

terapia

rodinná terapia

spoločnosť

reprodukčná funkcia

emócia

manželia

rodičia

rodičObsah:
 • ÚVOD -3-
  1 RODINNÝ SYSTÉM V SOCIÁLNEJ PRÁCI -4-
  1.1 Funkcie rodiny -4-
  2 KONCEPCIE FUNGOVANIA RODINNÉHO SYSTÉMU -8-
  2.1 Teórie fungovania rodinného systému v oblasti rodinnej terapie -9-
  3 ŠTRUKTURÁLNA RODINNÁ TERAPIA -10-
  ZÁVER -13-
  Zoznam bibliografických odkazov -14-

Zdroje:
 • DÚNOVSKÝ, J.: Sociálni pediatrie. Praha: Grada 1999, ISBN 80-7169-254-9.
 • GABURA, J. 2006. Sociálna práca s rodinou. Bratislava: Občianske združenie sociálna práca. 2006. 59 s. ISBN 978-80-89256-95-2.
 • GIDDENS, A. 2009. Sociology 6th edition. Cambridge: Polity Press, 2009. 1000 s. ISBN 0745643582.
 • JANDOUREK, J. 2007. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2007. 288 s. ISBN 8073672693.
 • LABUDOVÁ, V. 2016. Štruktúra detí vytvorená na základe ohrozenia rizikom chudoby a deprivácie. In Slovenská štatistika a demografia. ISSN 1339-6854. 2016. roč. 26, č. 3.
 • MIKLOŠKO, J. - ŽARNAY, Š.: Ohrozená rodina na Slovensku. 2. Vyd. Bratislava: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, 2008. ISBN 978-80-969616-2-7.
 • MINUCHIN, S. 2015. Familie und Familientherapie. Verlag - Lambertus, 2015. 290 s. ISBN 9783784127309.
 • MRÚZOVÁ, A. 2006. Humanizačné aspekty spolupráce školy a rodiny. In: Pozorné ucho. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2006. ISBN 80-8045-436-1.
 • SKORUNKA, D. 2015. Tisíc tváří rodinné terapie; současná teorie a praxe.[online]. 2015. [cit. 2021-10-04] Dostupné na internete: < https://www.researchgate.net/publication/282856498_Tisic_tvari_rodinne_terapie_soucasna_teorie_a_praxe >.
 • SOBOTKOVÁ, I. 2012. Psychologie rodiny. Praha: Portál, 2012. 176 s. ISBN 8071785598.
 • FIRESTONE, S. 2015. Normal family processes. London: Guilford Publications, 2015. 592 s. ISBN: 1462525482.
 • FREDERICKSON, J. 1999. Psychodinymic Psychotherapy. Hove: Psychology Press, 1999. 274 s. ISBN: 9780876309629.
 • SIMON, G. M. 2003. Beyond technique in family therapy: Finding your therapeutic voice. Boston: Allyn and Bacon, 2003. 192 s. ISBN-10: 0205341160.
 • STRIEŽENEC, Š. 1996. Slovník sociálneho pracovníka. Bojnice: Mestská knižnica Bojnice, 1996. 256 s. ISBN: 80-967589-0-X.
 • ZAKOUŘILOVÁ, Eva, 2014. Speciální techniky sociální terapie rodin. Praha Portál. ISBN 978-80-262-0583-8