Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
12 nových

Sociálne poradenstvo na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45426
Posledná úprava
01.12.2014
Zobrazené
905 x
Autor:
maria.beck
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Verejný sektor je zriadený a riadený štátnou mocou a je podporovaný verejnými financiami. Do verejného sektora patria len organizácie, teda nie jednotlivé fyzické osoby. Tieto vždy majú podobu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie. Rozpočtová znamená, že jej financovanie je zaradené priamo do štátneho rozpočtu, príspevková, že jej do rozpočtu prispieva aj štát. Zriaďovateľom verejnej organizácie môže byť štát (prostredníctvom svojich výkonných zložiek) alebo samospráva (vyšší územný celok, mesto, obec). Zriaďovateľ si určí, kto, v akom rozsahu a do kedy bude prevádzkovať jeho zariadenia. V hierarchii štátnej správy stojí najvyššie ministerstvo (Mydlíková, Gymerská, Kopcová, 2007). Do roku 1989 sa poradenstvo realizovalo iba v štátnych inštitúciách. „Sociálne poradenstvo sa podľa štrukturálno-inštituciálneho zabezpečenia člení na sociálne poradenstvo s garanciou štátu, sociálne poradenstvo vykonávané verejnou správou, neziskové sociálne poradenstvo a komerčné sociálne poradenstvo (Gabura, 2005, s. 35). Sociálne poradenstvo by malo byť poskytované v rámci verejnej správy a samosprávy, v sociálnych zariadeniach a to v rámci sociálnej poisťovne, v treťom sektore na základe podnikateľských aktivít a v oblasti zariadení, ako doplnok starostlivosti (Gabura, 2005).

Kľúčové slová:

Poradenstvo

ÚPSVaR

odbor sociálnych vecí

zamestnanosť

sociálne dávkyObsah:
 • Základné špecifiká poradenstva vo verejnom sektore 1
  Orgány štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti 4
  Odbor sociálnych vecí 6
  Oddelenie štátnych sociálnych dávok 6
  Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi 7
  Oddelenie sociálnoprávnej kurately 7
  Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťzp a posudkových činností 8
  Zoznam bibliografických odkazov 9

Zdroje:
 • GABURA, J. 2005. Sociálne poradenstvo. Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2005. 222s. ISBN 80-89185-10-X.
 • Kompetencie ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Levická, J. 2003. Metódy sociálnej práce. Trnava : Trnavská univerzita, 2003, 121 s. ISBN 8089074383.
 • Mydlíková, E. - Gymerská, M. - Kopcová, E. 2007. „Vyložme si karty na stôl!“. Bratislava : Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, 2007. 56 s. ISBN 978-80-9678713-5-3.
 • O úrade.
 • Oddelenie peň. príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností.
 • Oláh, M. a kol. 2009. Sociálna práca - vybrané kapitoly z dejín, teórie a metód sociálnej práce. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Katedra sociálnej práce, 2009. 228 s. ISBN 80-969449-6-7.
 • SCHAVEL, M. - OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, 2010. 218 s. ISBN 80-8068-487-1.
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny banská Štiavnica. 2014. Výročná správa za rok 2013.