Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Prieskum výskytu šikanovania na základnej škole

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
30 x
Veľkosť
1,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36917
Posledná úprava
04.03.2011
Zobrazené
2 642 x
Autor:
ivka758
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Nenávisť, zákernosť, závistlivosť a vandalizmus sú medzi deťmi čoraz bežnejším javom. O šikanovaní hovoríme vtedy, keď jedno dieťa alebo skupina detí hovorí inému dieťaťu nepríjemné veci, bije ho , kope, vyhráža sa mu, zamyká ho v miestnosti a podobne. Tieto incidenty sa môžu často opakovať a pre šikanované dieťa je ťažké, aby sa samo ubránilo. Ako šikanovanie môžu byť označené tiež opakované posmešky alebo nepekné poznámky o rodine. Východiskovým problémom je, že deti si nebezpečnosť a brutálnosť svojich činov často krát neuvedomujú. Šikanovanie v detstve môže pre žiaka znamenať veľkú traumu a problémy do budúcnosti. Dieťa je frustrované, trpí pocitom menejcennosti, cíti sa utláčané. Toto nemá priaznivý vplyv na jeho ďalší rozvoj a vývin. Ako je to so šikanovaním v školách? Mojím cieľom je poukázať na nebezpečenstvo a existenciu tohto javu. Tiež navrhnúť rôzne formy pomoci pri existencii šikanovania a upozorniť na potrebu prevencie v školách, preto že je veľmi dôležitá pri predchádzaní tomuto negatívnemu javu.

Ciele a hypotézy prieskumu
Šikanovanie na školách sa vyskytovalo v minulosti a vyskytuje sa aj v súčasnosti. Kým však v minulých rokoch bolo šikanovanie menej časté, v dnešnej dobe naberá na rozmeroch.

Predmet prieskumu
Za predmet nášho prieskumu sme si zvolili oblasť týkajúcu sa problematiky šikanovania. Vo svojej práci sme sa zamerali na zisťovanie výskytu šikanovania na jednej základnej škole v popradskom okrese. Na základe preštudovania literatúry a prieskumov, ktoré sa v predmetnej problematike realizovali, sme si stanovili hlavný cieľ prieskumu

Kľúčové slová:

šikanovanie

výskyt šikanovania

prieskum

základná školaObsah:
 • 1 PRIESKUM VÝSKYTU ŠIKANOVANIA NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE
  1.1 Ciele a hypotézy prieskumu
  1.2 Metódy prieskumu
  2 VÝSLEDKY
  3 DISKUSIA
  POUŽITÁ LITERATÚRA

Zdroje:
 • Benčo, Jozef. 2001. Metodológia vedeckého výskumu. Bratislava: IRIS, 2001
 • Kolář, Michal. 2001. Bolest šikanování, Praha: PORTÁL, 2001
 • Ondrejkovič, Peter. 2006. Úvod do metodológie sociálnych vied. Bratislava: Regent, 2006
 • Ondrejkovič, Peter. 2007. Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu. Bratislava: VEDA, 2007
 • Silverman, David. 2005. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar – Pegas,
 • http://www.modernaskola.sk
 • http://www.prevenciasikanovania.sk
 • http://www.zodpovedne.sk