Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Zaradenie dieťaťa do predškolského zariadenia a adaptačné problémy

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13191
Posledná úprava
30.10.2020
Zobrazené
1 198 x
Autor:
slnieckodva
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zaradenie dieťaťa do predškolského zariadenia

Na právo dieťaťa na jedinečnosť a na jeho všestranný rozvoj v súlade s Deklaráciou práv dieťaťa nadväzuje aj naša platná legislatíva. Poslanie materskej školy je definované už v § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach. V § 2 ods. 1 vyhlášky MŠaV SR č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č. 81/1997 Z. z. je konkretizované poslanie predškolských zariadení nasledovne: „Poslaním predškolského zariadenia je dopĺňať rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.” Z uvedeného vyplýva hlavný cieľ predškolskej výchovy, ktorým je všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

1.1. Pedagogicko-psychologické aspekty usporiadania života detí v materskej škole

Deti sa príchodom do materskej školy dostávajú do nového sociálneho prostredia s rozmanitými sociálnymi vzťahmi a menia svoj spôsob života. Mení sa aj denný poriadok detí a ich doterajší život sa obohacuje o nové zmyslovo-pohybové, poznávacie a citové podnety ako aj sociálne kontakty s rovesníkmi a dospelými osobami. Deti nadobúdajú nové príležitosti na sebazdokoňaľovanie v rôznych, doposiaľ neznámych oblastiach.
...

Kľúčové slová:

dieťa

predškolské zariadenie

pedagogika

psychológia

materská škola

výchova

vzdelávanie

KEMSAK

pedagogika

kognitivizácia

emocionalizácia

motivácia

socializácia

axiologizácia

kreativizáciaObsah:
 • Zaradenie dieťaťa do predškolského zariadenia
  1.1. Pedagogicko-psychologické aspekty usporiadania života detí v materskej škole
  1.2. Sedem najdôležitejších aspektov schopnosti učiť sa - a všetky sa vzťahujú k emocionálnej inteligencii
  1.3. Organizačné formy denného poriadku a možnosti ich usporiadania
  1.4. Adaptácia dieťaťa na materskú školu

Zdroje:
 • Zelina, M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava, Iris, 1992
 • Goleman, D.: Emoční inteligence. Praha, Columbus 1997