Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
10 nových

Sociálna psychológia (Socializácia, Sociálne učenie)

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38131
Posledná úprava
16.11.2011
Zobrazené
1 572 x
Autor:
gabulienka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované 2 štátnicové otázky zo sociálnej psychológie, konkrétne socializácia a sociálne učenie, doplnené o symbolický interakcionizmus, zrkadlové self, rolový konflikt

Podľa Zieglera a Childa: socializácia je široký pojem pre celkový proces, v jeho rámci indivídiuum vyvíja jemu vlastné sociálne schémy správania a prežívania prostredníctvom aktívnej interakcie s inými ľuďmi.
Produkt socializácie – osobnosť jedinca ako výsledok jeho sociálnych skúseností.
Proces socializácie sa uskutočňuje cestou sociálneho učenia, teda cestou osvojovania si noriem, postojov, hodnôt, vzorcov správania prostredníctvom kontaktu, interakcie s inými ľuďmi.
Sociálny vplyv však nie je účinný automaticky, nie každý človek, s ktorým prídeme do kontaktu je pre nás zdrojom sociálneho učenia. Sociálny vplyv je účinný na základe sociálnej závislosti.

Kľúčové slová:

sociálna psychológia

socializácia

sociálne učenieObsah:
 • Socializácia
  Kategórie socializácie
  Formy socializácie
  Teória skupinovej socializácie (Harrisová)
  Sociálny vývin
  Symbolický interakcionizmus
  Rolový konflikt

  Sociálne Učenie
  Formy sociálneho učenia
  Modelovanie
  Seba-regulácia a seba-účinnosť
  Recipročný determinizmus

Zdroje:
 • Kol.autorov: Sociálna psychológia ( človek vo vzťahoch). Nitra : Enigma ,2007
 • Výrost, J., Slaměník, I. : Sociálna psychológia. Praha : ISV, 1997.