Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Sociálno politické aspekty v renesančnej filozofii

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4916
Posledná úprava
28.10.2017
Zobrazené
2 697 x
Autor:
dufi1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Obdobie renesancie trvalo približne dve storočia. Začína sa na konci 14. resp. začiatkom 15. storočia. Ťažiskom diania je predovšetkým Taliansko a Anglicko spolu s krajinami strednej a západnej Európy. Končiace obdobie feudalizmu podporované cirkevným dogmatizmom a hospodárska kríza dávali dostatok dôvodov podporujúcich nenávisť medzi novovznikajúcou spoločenskou vrstvou buržoázie, ktorú tvorili bohatí mešťania a feudálnou šľachtou.
Prelom období, zmena vládnucej vrstvy, resp. úpadok feudalizmu a strata silnej pozície cirkvi, vyvolávali obavy súvisiace s usporiadaním a riadením spoločnosti. Strach pred anómiou a hlboká hospodárska kríza, otvárali sociálno filozofické otázky. Bolo treba na ne nájsť odpovede, ktoré by dostatočne ospravedlňovali spôsob sociálneho usporiadania.
Vzťah medzi panovníkom (kráľom, cisárom, či pápežom) a ostatným obyvateľstvom sa vysvetľuje tak, že ľud existuje kvôli vládcovi a je iba nástrojom jeho vôle a uskutočňovateľom jeho príkazov. Panovník je zástupcom boha na zemi a ľud je len politickým objektom.

Kľúčové slová:

sociálna filozofia

renesančná filozofia

Niccola Macchiavelli

Tommas Campanella

Thomas Morus

Utopistická filozofia

renesanciaObsah:
 • 1. Charakteristika obdobia renesancie z pohľadu sociálnej filozofie
  2. Kriticko - realistická filozofia Niccola Macchiavelliho.
  3. Utopistická filozofia.
  Použitá literatúra:

Zdroje:
 • LEŠKO, Vladimír Dejiny filozofie 3. vidanie 1996 Bratislava ISBN 80-9670-8-X
 • FURSTOVÁ, Mária, TRINKS, Jurgen Filozofia 1. vydanie 1996 Bratislava ISBN 80-08-00279-4
 • BERKA, Karel a kol. Filozofický slovník 1. vydanie 1985 Praha
 • PIŤO, Vojtech, PIŤOVÁ Mária. Slovník cudzích slov 1. vydanie 2000 Bratislava ISBN 80-88814-16-2
 • HRUŠOVSKÝ Igor a kol. Antologia z diel filozofov Humanizmus a renesancia 1. vydanie 1966 Bratislava
 • BADEL, Christophe, BERENGER-BADELOVÁ, Agnes a kol. Tvorcovia svetových dejín Od renesancie po ovietenstvo Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá 2003 Bratislava