Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 209   projektov
20 nových

Verbálna komunikácia - poznámky

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45427
Posledná úprava
01.12.2014
Zobrazené
336 x
Autor:
maria.beck
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.1 Jazykové prostredie
Všetky jazyky fungujú v určitom prostredí. Učiteľ hovorí v škole, kňaz v kostole, študenti komunikujú na univerzitách. Jazyk vhodný v jednom prostredí nemusí byť vhodný aj v druhom. Spôsobom, akým hovoríme so svojimi nadriadenými, nemôžeme hovoriť zo svojimi podriadenými alebo susedmi. Jazykové prostredie je tvorené štyrmi základnými prvkami:
- ľuďmi
- ich úmyslami
- komunikačnými pravidlami
- používanou rečou v danej situácii

Kľúčové slová:

verbálna komunikácia

paralingvistické aspekty

jazykový štýl

kvalita reči

hovorová komunikáciaObsah:
 • 1 Základy verbálnej komunikácie 1
  1.1 Jazykové prostredie 1
  1.2 Jazykový štýl 2
  2 Paralingvistické aspekty verbálneho prejavu 3
  2.1 Hlasnosť verbálneho prejavu 3
  2.2 Výška tónu reči 3
  2.3 Rýchlosť verbálneho prejavu 3
  2.4 Objem reči 3
  2.5 Plynulosť reči 4
  2.6 Farba hlasu a emočný náboj 4
  2.7 Slovné zlozvyky 4
  2.8 Chyby v reči 4
  2.9 Kvalita reči 5
  3 Formy verbálnej komunikácie 6
  3.1 Hovorová komunikácia 6
  3.2 Písomná komunikácia 6
  4 Zásady verbálneho zdieľania 7
  Zoznam bibliografických odkazov 8

Zdroje:
 • DEVITO, J. A. 2008. Základy medzilidské komunikace. Praha : Grada Publishing, 2008. s. 512. ISBN 978-80-247-2018-0.
 • JANOUŠEK, J. 2007. Verbální komunikace a lidská psychika. Praha : Grada Publishing, 2007. s. 176. ISBN 978-80-1594-0.
 • Madness - zábavný text.
 • MIKULÁŠTÍK, M. 2010. Komunikační dovednosti v praxi. Praha : Grada Publishing, 2010. s. 328. ISBN 978-80-247-2339-6.
 • Verbálna a neverbálna komunikácia.