Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Vzťah hospodárskej a sociálnej politiky

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13314
Posledná úprava
19.11.2020
Zobrazené
1 258 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zložitosť, rozsah, kvalita, dôsledky ekonomických, sociálnych, politických i iných javov a procesov, ich súbežné, mnohokrát synergické pôsobenie, má za následok, že vzťah ekonomickej (hospodárskej) a sociálnej politiky nie je vykonštruovanou otázkou, ale má praktický dopad v súčasnej spoločnosti. Keď k tomu pridáme ešte diferenciáciu, ktorá v spoločnosti nastáva (politická, ekonomická) a tiež nebývalé životné tempo, je nevyhnutné tieto otázky riešiť vo vzájomnej symbióze hospodárskej a sociálnej politiky.
Pri štúdiu, ale i v praktickom živote sa stretávame s dvoma extrémami. Transformačný proces sa chápe ako ekonomický a v tomto chápaní sociálne nemá vlastnú kontinuitu, zákonitosti, či zdroje. Ekonomické riešenia sa automaticky premietajú do sociálnych opatrení a mechanizmov v rozsahu ekonomických možností. Druhý prístup považuje, naopak, sociálne za určujúce vo vzťahu k ekonomickému a predstavuje cieľ rozvoja spoločnosti. Zabúda určitým spôsobom na ekonomický rozvoj, najmä z hľadiska tvorby zdrojov, akoby sa sociálny rozvoj mohol dosiahnuť i mimo ekonomického rozvoja.
Vzájomný vzťah hospodárskej a sociálnej politiky je zložitý. Obe sú relatívne samostatné politiky so vzájomnými silnými väzbami a vzájomnými spätnými väzbami. Sociálna politika má svoje jadro v humanizme a svoje skúmanie prezentuje v spoločenskom živote prostredníctvom problémov ako sú sociálne istoty, spravodlivosť, solidarita, participácia, homogenizácia atď.
...

Kľúčové slová:

sociálna práca

hospodárska politika

sociálna politika

hospodársky rozvoj

spravodlivosť

socálna spravodlivosť

solidarita

sociálna solidarita

sociálna ochrana

nezamestnanosť

OECDObsah:
 • Vzájomný vzťah hospodárskej a sociálnej politiky
  Riešenie dilemy hospodársky rozvoj a efektívnosť verzus sociálna spravodlivosť
  Transformácia sociálnej sféry
  Stanovenie hraníc sociálnej ochrany
  Politika na trhu práce

Zdroje:
 • Stanek, V. : Sociálna politika. Bratislava: SPIRIT, 2002, ISBN 80-88848-92-X.
 • Vincúr, P. : Teória a prax hospodárskej politiky. Bratislava: SPRINT, 2005, ISBN 80-89085-34-2.
 • Potuček, M. : Sociální politika. Praha: SLON, 1995, ISBN 80-85850-01-X
 • < http: // http://www.google.sk >