Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
14 nových

Teorie sociálnej práce - kompletne vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
37 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38686
Posledná úprava
22.11.2011
Zobrazené
2 436 x
Autor:
bielicanka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
100 kompletne vypracovaných otázok z predmetu teoie sociálnej prace. Otázky su spracované presne podla požiadaviek ku skuske. Vhodný materiál aj pri rieseni seminarnych prac.

1. Aký je rozdiel v chápaní sociálnej práce ako vednej disciplíny z pohľadu funkcionalisticko-holistického a atomistického prístupu?

V doterajšom prístupe k chápaniu sociálnej práce ako vedy môžeme vo všeobecnosti nájsť 2 zákl. prístupy:

a) funkcionalisticko-holistický prístup ktorý je charakteristický nasledovnou postupnosťou:
1. hľadaním spoločenskej funkcie sociálnej práce
2. definovaním klientely sociálnej práce
3. interakciou medzi sociálnym pracovníkom a vedou

Je to teória „spoločnosti bez ľudí“. Podľa tohto prístupu, centrálnou otázkou, ktorú je potrebné v sociálnej práci riešiť, je otázka jej spoločenskej funkcie, jej klientely a vzájomnej interakcie medzi klientom a sociálnym pracovníkom. Od funkcie sociálnej práce v spoločnosti, od určenia akej klientele má byť pomoc poskytnutá a samozrejme aj od toho, aké majú byť vzťahy medzi tým, kto pomoc ponúka a kto ju prijíma, sa budú odrážať aj formy realizovanej pomoci, sociálnej kontroly, potreba „normalizácie“ jednotlivých subsystémov v závislosti od požiadaviek celku. Problematickým bodom tohto prístupu je, že jednotlivý, individuálny, človek prestáva stáť v centre odbornej pozornosti, ktorá sa koncentruje na imaginárne problémy väčšinovej klientely.

„Ich potreby, pocity, želania a kompetencie sú dôležité len vtedy, ak sú funkcionalistické alebo narušujú sociálny celok“ (Staub-Bernasconi, 1995) funkcionalisticko-holistický sa zameriava na jednotlivcov ako účastníkov sociálnych systémov, atomistický prístup kladie dôraz na jednotlivca, holistický - ktorý berie v úvahu a zreteľ na všetky vlastnosti a okolnosti daného systému či procesu, atomistický – vykladanie jednotlivostí, častí bez zreteľa na celok funkcionalizmus – v umení a vo vede smer prihliadajúci na úlohu , ... 

Kľúčové slová:

sociálna práca

atomistický prístup

sociálna pomocObsah:
 • 1. Aký je rozdiel v chápaní sociálnej práce ako vednej disciplíny z pohľadu funkcionalisticko-holistického a atomistického prístupu?
  2. Analyzujte a definujte pojem SOCIÁLNE FUNGOVANIE a jeho význam v sociálnej práci.
  3. Aký je rozdiel medzi terapeutickou a poradenskou paradigmou sociálnej práce? definujte a analyzujte.
  4. Atribúty vedy a ich aplikácia na odbor sociálna práca.
  5. Definície APLIKOVANEJ sociálnej práce a jej autori.
  6. Definujte a analyzujte montrealskú definíciu sociálnej práce z roku 2000.
  7. Definujte a analyzujte OOMPH faktor a jeho zložky vo vzťahu k osobnosti.
  8. Definujte a analyzujte pojem „ ľudský potenciál“ jeho významu v sociálnej práci.
  9. Pomoc k svojpomoci
  10. Definujte a analyzujte pojem SOCIÁLNY/NO.
  11, Definujte a analyzujte základné kategórie sociálnej práce podľa Strieženca.
  12. Definujte miesto sociálnej práce v systéme vied
  13. Definujte pojem profesijná socializácia
  14. Definujte predmet sociálnej práce podľa rôznych autorov (min. 2 zahraniční autori)
  15. Definujte rozdiely v predmete skúmania sociálnej práce, sociológie, sociálnej pedagogiky a psychológie.
  16. Definujte typológiu teórií sociálnej práce podľa Janis Fokovej (1993).
  17. Etapy vývoja paradigmy a význam paradigmy v sociálnej práci
  18. Charakterizujte a analyzujte pojem EMPOWERMENT v sociálnej práci. sociálneho pracovníka.
  19. Interdisciplinarita, multidisciplinarita a synergia v sociálnej práci – definujte a analyzujte vybrané pojmy na základe odbornej literatúry.
  20. Klasický a moderný prístup k teóriám sociálnej práce – definujte rozdiely a špecifikujte prístupy.
  21. Klient – rozhodujúci činiteľ sociálnej práce – definujte podľa Strieženca
  22. Objekt a subjekt sociálnej práce
  23. Sociálna pomoc – definujte a analyzujte pojem
  24. Štát ako garant v záchrannej sociálnej sieti – definujte a vysvetlite.
  25. Vymenujte 20 autorov (minimálne 3 autori zahraničnej proveniencie) a názvy ich publikácii vo vzťahu k teóriám sociálnej práce, jednu z publikácii a autora charakterizujte konkrétne (jej zameranie a obsahovú štruktúru).
  26. Vymenujte možnosti vysokoškolského studia v odbore sociálna práca v SR v poradí mesto – univerzita – fakulta – katedra – stupne štúdia.
  27. Vymenujte, definujte, špecifikujte rozdiely a uveďte praktické príklady druhov sociálnej práce.
  28. Vysvetlite, definujte a analyzujte na základe odbornej literatúry ako súvisí pojem SOCIÁLNE FUNGOVANIE s malými paradigmami sociálnej práce?
  29. Záchranná sociálna sieť- definujte a vysvetlite
  30.Definujte hraničné disciplíny sociálnej práce a vzťah sociálnej práce k ich predmetu skúmania