Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 551   projektov
5 nových

Násilie páchané na deťoch

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
82 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8329
Posledná úprava
16.02.2018
Zobrazené
4 048 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Problém týrania detí nie je nový, to čo je nové, je predovšetkým miera citlivosti na problém násilia vôbec, a dieťaťa zvlášť. Je to podmienené nielen významom, ktorý pripisujeme dnes tomuto sociálno - patologickému javu, ale aj novým chápaním detstva a jeho významu pre perspektívny život každého jedinca, ako aj prijatí Dohovoru o právach dieťaťa, čím sa za dodržiavanie práv dieťaťa a jeho ochranu stala spoluzodpovednou celá spoločnosť.
Dohovor o právach dieťaťa akcentuje právo každého dieťaťa nebyť týraným, zneužívaným a zanedbávaným. Dieťa pre svoju fyzickú slabosť, bezbrannosť a odkázanosť je ešte aj dnes v rodine často najvhodnejším objektom uvoľnenia napätia, agresie, objektom násilia zo strany rodičov, voči ktorému sa nevie, nedokáže a často krát ani nemôže ubrániť.

Kľúčové slová:

násilie

práva dieťaťa

CAN

znetvorenie

nechcené deti

starostlivosť

manželstvoObsah:
 • Úvod () 3
  1 Vymedzenie pojmov () 4
  2 Násilie - historický pohľad () 5
  2.1 Ohrozenie rodičov a rodiny 6
  2.2 Výber pohlavia 7
  2.3 Pomsta 7
  2.4 Obetovanie detí 8
  2.5 Hanba a spoločenské odsúdenie 8
  2.6 Znetvorenie 9
  2.7 Zneužívanie 10
  3 Nový pohľad na dieťa () 11
  4 Vývoj pojmu CAN () 12
  5 Rizikové faktory - súčasnosť () 14
  5.1 „Keď deti majú deti“ 14
  5.2 Narodenie poškodeného dieťaťa 14
  5.3 Nechcené deti 14
  5.4 Deti narodené mimo manželstva 15
  5.5 Dieťa a rozvod rodičov 15
  5.6 Dieťa a nevlastný rodič 15
  6 Systém starostlivosti na Slovensku () 16
  Záver () 17
  Použitá literatúra 18
  Prílohy 19

Zdroje:
 • DUNOVSKÝ, J., DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z. a kol. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. 1.vyd. Praha : Grada, 1995. 245 s. ISBN : 80-7169-192-5
 • GALÁN, J.E. Láska a sex ve starém Řecku. 1. vyd. Praha: Ikar, 2004. 222 s. ISBN: 80-249-0410-1
 • LANGMEIER, J.- KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. 2.vyd. Praha: Grada, 1998. 368 s. ISBN 80-7169-195-X
 • MACHOVÁ, J., TREFNÝ, Z. Poruchy vývoje v předškolním věku. Skriptá Karlovi Univerzity, Praha 1991
 • MARTINKOVÁ, M.: Špatné zacházení s dětmi a mladistvími v rodine - některé současné přístupy a vymezování pojmu. In: Československá psychologie, 1994, č. 6, 514 s.
 • ŠEBEK, M.Neklidné děti a jejich výchova. 1.vyd. Bratislava: SPN, 1990, 128 s. ISBN : 80-04-23643-X
 • ŠRÁMOVÁ, B. : Domáce násile páchané na deťoch a mládeži.1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2004, 152 s. ISBN: 80 - 8050 - 750 - 3
 • VLČKOVÁ, M. Týrané dieťa. 1.vyd. Bratislava : Polygrafické stredisko UK, 2001, 172 s. ISBN: 80-223-1574-5