Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 599   projektov
3 nových

Skupinové správanie: seminárna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7154
Posledná úprava
08.01.2018
Zobrazené
1 926 x
Autor:
sisska
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Každý jedinec je od prírody spoločenský tvor. Do spoločnosti sa začleňuje procesom socializácie, ktorá prebieha priamym sociálnym učením, napodobňovaním, stotožnením, identifikáciou, poúčaním, a procesom individualizácie, vytváranie individuálnych vlastností, schopností človeka. Počas svojho života sa tak stáva členom rôznych skupín rôzneho charakteru, počnúc od svojej rodiny až po pracovné, záujmové alebo iné skupiny. Na to, aby manažér dokázal efektívne viesť svoju skupinu podriadených, musí dokonale poznať správanie sa ľudí v skupinách. Nesmie však zabudnúť ani na to, že skupinu vytvárajú rôzni, jedineční ľudia.


Kľúčové slová:

skupinové správanie

sociálna psychológia

skupina

pracovná skupina

statusObsah:
 • Obsah 2
  Úvod 3
  Skupina a sociálna skupina 3
  Tím 4
  Delenie skupín 4
  Štruktúra skupiny 5
  Skupinová pozícia a status 6
  Skupinové roly 8
  Funkcie skupiny 9
  Proces tvorby skupiny 10
  Model skupinového správania 11
  Človek v pracovnej skupine 12
  Vplyv skupiny 13
  Ako podporiť efektívnosť pracovnej skupiny? 13
  Čo ovplyvňuje pracovnú skupinu negatívne? 14
  Záver 14
  Literatúra 15

Zdroje:
 • GURŇÁKOVÁ Jitka; „Sociálna psychológia“ , [online, 5.12.2006, [cit. 29-02-2008] Dostupné na WWW : < http://bb.cutn.sk/discus/messages/31353 Soci_lna_psychol_gia-39680-77347.ppt >]
 • ORAVCOVÁ, Jitka, „Sociálna psychológia (vysokoškolská učebnica!)“,[online, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004, 314 s. Fakulta humanitných vied, ISBN 80-8055-980-5]
 • ORGAN, D. W. - QUICK, J.C. : „Organizational Behavior“,[West Publishing Company, St. Paul, 1995]
 • PIŠKANIN, Andrej; RUDY, Ján et al. „Základy manažmentu“,[Bratislava: Univerzita Komenského, 2006. 234 s. Fakulta managementu. ISBN 80-89143-34-2]
 • SOVIAR, Juraj, „Tím neznamená rovnaký názor“, KARIÉRA [online, 14. 2. 2008, [cit. 25. marca 2008]. Dostupné na WWW: < http://kariera.hnonline.sk/c1-22956600-tim-neznamena-rovnaky-nazor.html >]