Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Aplikovanie metód psychologickej výchovy z praxe aj z teoretickej stránky

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
40 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10387
Posledná úprava
15.11.2018
Zobrazené
15 863 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Psychológia výchovy je vedná disciplína, ktorá vo vzťahu k príslušným výchovným cieľom skúma psychické mechanizmy utvárania a pretvárania ľudského správania ako vzťahotvorného procesu. Výchova ako pedagogická disciplína skúma skôr metódy, podmienky, formy, prostriedky výchovy, zatiaľ čo psychológia výchovy sa skôr sústreďuje na psychické mechanizmy, t.j. procesy a funkcie v osobnosti. Ideálne je spojenie do psychopedagogiky výchovy, kde sa skúma celý proces rozvoja osobnosti v jeho systémovej skladbe. Z toho odvodzujeme ďalšie pojmy:
- psychodidaktika - výchova na vyučovaní , je to výchova pri rozvíjaní kognitívnych funkcií,
- psychopedagogika- veda o rozvoji osobnosti , spája sa pedagogika s psychológiou
Výchova zahrňuje v sebe vzdelávanie, je jeho súčasťou, súčasť výchovného procesu.

Kľúčové slová:

výchova

psychológia výchovy

tvorivo -humanistická výchova

KEMSAK

stratégie kognitivizácie osobnosti

heuristika

DITOR

školská klíma

motivácia osobnostiObsah:
 • 1. Pojem výchovy
  2. Obsah, úloha, predmet a ciele výchovy
  3. Psychológia výchovy
  4. Vplyv prostredia na výchovu
  5. Tvorivo - humanistická výchova
  6. Model rozvoja psychických funkcií a procesov osobnosti v systéme THV
  7. KEMSAK - Stratégie kognitivizácie osobnosti
  8. Heuristika - DITOR
  9. Stratégie emocionalizácie rozvoja osobnosti
  10. Stratégie socializácie - prosociálna výchova
  11. Tvorba efektívnej výchovnej skupiny a jej vodcovia
  12. Pojem metódy, metodológie rozvoja osobnosti
  13. Stratégie motivácie osobnosti
  14. Výchovné štýly, školská klíma
  15. Príklad aplikácie niektorých metód v praxi
  16. Záver
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Zelina, M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa: Vydal PhDr. Milan Štefanko, vydavateľstvo IRIS, Bratislava, 1996 - ISBN 80-967013-4-7,
 • Zelina, M.: Rozhovor o výchove, poradenstve a na vyučovaní. Bratislava, Psychodiagnostické a didaktické testy 1990.,
 • KAČÁNI, V.: Osobnosť žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese. Bratislava, SPN 1983 ,
 • Amnesty International: Deťom o Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Bratislava : Archa, 1992. ISBN 80-7115-035-5,
 • Petlák, E.: Pedagogicko-didaktická práca učiteľa. Bratislava: Iris, 2000. ISBN 80-89018-05-X,
 • Turek, I.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. Bratislava: Metodické centrum, 1997,ISBN 80-88796-49-0
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko