Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Týranie detí a jeho dôsledky

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
164 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11893
Posledná úprava
08.07.2019
Zobrazené
2 701 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom mojej ročníkovej práce je objasniť formy a druhy týrania detí , prevenciu a zamerať sa aj na dôsledky, ktoré spôsobuje deťom.
Postupným vývojom vo svete a následne 20. storočie prinieslo veľmi veľa prevratných zmien v postavení dieťaťa v společnosti. Sú veľmi rozdielne chápané potreby, požadavky dieťaťa a samozrejme aj ich uplatňovanie. Okrem pozitívnych zmien priniesol vývoj aj mnoho utrpenia a násilia a to nielen v uliciach miest, v školách , ale častokrát v samotnej domácnosti, kde dieťa žije a vyrastá.
Jedným z najväčších nebezpečenstiev pre deti je v poslednom období ich zneužívanie a týranie, čo je ubližovanie v najrôznejšej podobe. O prítomnosti násilia v rodine, o týraní a zneužívaní nás informujú aj masmédiá. Myslím si, že každá takáto informácia v nás vzbuzuje hrôzu, ale aj odpor a odsúdenie rodičov, ktorí dokážu takým neľudským spôsobom zaobchádzať so svojimi deťmi, ktoré sa nemôžu brániť.Do boja proti týraniu detí sa zapojili nielen sociálni pracovníci, pedagógovia a psychológovia, ale aj laická verejnost. Samozrejme ochrana detí pred týraním sa nezaobíde bez politickej moci, výkonnej moci, ktorá je založená na spravodlivej legislative.

Kľúčové slová:

syndróm týraného dieťaťa

syndróm CAN

sexuálne zneužívané dieťa

systémové týranie

druhotné ponižovanie

domáce násilie

výchova

prevenciaObsah:
 • Úvod
  1 Syndróm CAN - syndróm týraného dieťaťa
  1.1 Vývoj pojmu, jeho definícia
  2 Rodina a týrané dieťa
  2.1 Faktory pôsobiace na vznik domáceho násilia
  3 Formy týrania dieťaťa
  3.1 Fyzické ( telesné ) týranie dieťaťa
  3.2 Psychické ( emocionálne ) týranie dieťaťa
  3.3 Zanedbávanie
  3.4 Sexuálne zneužívané dieťa
  3.5 Systémové týranie ( druhotné ponižovanie )
  Záver
  Zoznam bibliografických odkazov

Zdroje:
 • DUNOVSKÝ,J. - DYTRYCH,Z. - MATĚJČEK,Z. 1995. Týrané, zneužívané, a zanedbávané dítě. Praha: Grada, 1995. 245 s. ISBN 80 - 1769 - 192 - 5.
 • HUDECOVÁ,A. - CABAN,M. 2006. Násilie v rodine spoločenský problém. Nové Mesto nad Váhom: Tising, 2006. 39 s. ISBN 80 - 969589 - 9 - 2.
 • LEVICKÁ,J. - ZEMAN,K. 1999. Sociálnoprávna ochrana detí a mládeže. Bratislava: Slovak academy press, 1999. 71 s. ISBN 80 - 88908 - 34 - 5.
 • VANÍČKOVÁ,E. a kol. 1995. Násilí v rodině. Praha: Karolinum, 1995. 64 s. ISBN 80 - 7184 - 008 - 4.
 • VLČKOVÁ, M. 2001. Týrané dieťa. Bratislava, UK BA, 2001. 172 s. ISBN 80 - 223 - 1574 - 5.