Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Emocionálna stabilita policajta/zamestnanca verejnej správy a možnosti jej utvárania

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47262
Posledná úprava
26.02.2018
Zobrazené
488 x
Autor:
karol.hatala
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Na svete existuje mnoho povolaní, ktoré so sebou prinášajú isté riziká, či už menšie alebo väčšie. Medzi také rizikové povolania zaraďujeme aj povolanie policajta, ktorého práca je plná zdravie ohrozujúcich faktorov.

Za zdravie ohrozujúce faktory nepovažujeme len riziká súvisiace s fyzickou stránkou policajta, ale aj tie, ktoré vplývajú na jeho duševný stav a duševné zdravie.

Jedným z hlavných cieľov našej práce je získať informácie o emocionálnej stabilite, a možností jej utvárania u príslušníka Policajného zboru.

Ďalším cieľom je oboznámiť sa s dôsledkami a prejavmi týchto vplyvov a výkonu práce na psychické stránky života policajta.

Keďže príslušníci policajného zboru sú ľudia ako aj my ostatní, tak aj oni pri výkone povolania pociťujú strach, stres a častokrát sú účastníkmi, pozorovateľmi a svedkami nepríjemných udalostí, ktoré na nich môžu zanechať prípadne aj dlhodobé následky.

Prácu sme si rozdelili na štyri kapitoly, v ktorých si rozoberieme základné pojmy a v ďalších si budeme vysvetľovať ako si môžeme utvárať emocionálnu stabilitu.

Na začiatku si vysvetlením pojem emócia. Priblížime si typológiu emocionálnej alebo psychickej stability a budeme sa ňou zaoberať. Okrem toho si taktiež ukážeme ako si policajt môže svoju emocionálnu stabilitu rozvíjať.

V štvrtej kapitole si budeme podrobnejšie rozoberať emócie pomocou ktorých si utvárame emocionálnu stabilitu.

Kľúčové slová:

Emócie

Emocionálna stabilita labilita

Možnosti utvárania emocionalnej stability

temperamentObsah:
 • ÚVOD 3
  1 Emócie 4
  2 Psychická stabilita/labilita 4
  3 Emocionálna stabilita policajta 5
  4 Možnosti utvárania emocionálnej stability 7
  4. 1 Strach 7
  4. 2 Úzkosť 7
  4. 3 Zľaknutie 8
  4. 4 Tréma 8
  4. 5 Hnev 8
  4. 6 Afekt 9
  4. 7 Nálady 9
  4. 8 Vášne 10
  Záver 11
  Použitá literatúra 12

Zdroje:
 • Policejní psychologie. / Ludmila Čírtková. - 3., v nakl. Portál 1. vyd. - Praha (ISBN 80-7178-475-3)
 • Policejní psychologie. / Ludmila Čírtková. - 1. vyd. - Plzeň (ISBN 80-86898-73-3)
 • Úvod do policajnej psychológie : Príspevok ku konštituovaniu policajnej vedy. / Ján Čech. - Bratislava (ISBN 80-8054-049-7)
 • Základy psychológie. / Marián Košč - Bratislava : SPN 1994 (ISBN 978-80-07-01629-3)