Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Štruktúra osobnosti a iracionalita v myslení vo vzťahu so senzitivitou voči nespravodlivosti

«»
Prípona
.pdf
Typ
ŠVOČ
Stiahnuté
53 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1867
Posledná úprava
21.07.2016
Zobrazené
3 595 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vo všeobecnosti sa myslenie považuje za najvyšší stupen poznávacích procesov. Pre plnenie funkcie prostriedku postihovania objektívnej reality sa pri nom predpokladá istá schopnost primerane a neskreslene ju odrážat, spracúvat a interpretovat.
Je však objektívna realita vnímaná vždy aj objektívne? Nie tak samozrejme, pretože myslenie je proces subjektívny. Je to v podstate vnútorný dialóg. Už Sokrates opísal myslenie ako „diskurz, ktorý mysel vedie sama so sebou“ a podobne aj Watson na základe pozorovaní usudzoval, že „myslenie nie je nic iné, ako hovor so sebou a k sebe samému“ (in Kordacová, 2003a, s. 46).
Na to, aby sme teda v tomto procese vnútorného dialógu (myslenia) pomenovali (interpretovali) udalosti a situácie v našom živote (navzdory subjektivite) neskreslene a adekvátne, je dôležité logickokritické myslenie, ktoré je predpokladom racionality.

Kľúčové slová:

štruktúra osobnosti

iracionalita v myslení

senzitivita

nespravodlivosť

deskriptívna analýza

myslenieObsah:
 • 1 Iracionalita v myslení -5-
  1.1 Myslenie - subjektívnost a dimenzia racionality -5-
  1.2 Racionálno-emocný behaviorálny prístup alberta ellisa -6-
  2 Pätfaktorový model osobnosti -7-
  3 Nespravodlivost v interpersonálnych vztahoch -8-
  4 Hladanie teoretických súvislostí -9-
  4.1 Iracionálne presvedcenia a nespravodlivost v interpersonálnych vztahoch -9-
  4.2 Teoretické súvislosti senzitivity voci nespravodlivosti s osobnostnými vlastnostami -10-
  5 Výskumný ciel a hypotézy -10-
  6 Postup výskumu -13-
  6.1 Súbor -13-
  6.2 Metódy -14-
  6.3 Metódy analýzy -16-
  7 Výsledky -16-
  7.1 Deskriptívna analýza -16-
  7.2 Vztah medzi senzitivitou voci nespravodlivosti a iracionalitou v myslení -17-
  7.3 Vztah medzi senzitivitou voci nespravodlivosti a štruktúrou osobnosti -18-
  7.4 Vztah medzi iracionalitou v myslení a štruktúrou osobnosti -19-
  7.5 Senzitivita voci nespravodlivosti - faktory neo-ffi a ipa: regresná analýza -20-
  8 Diskusia a záver -21-
  9 Literatúra -26-
  10 Prílohy -29-

Zdroje:
 • ASHTON, M. C. - PAUNONEN, S. V. - HELMES, E. - JACKSON, D. N. (1998). Kin altruism, reciprocal altruism, and the Big Five personality factors. Evolution and Human Behavior, 19, p. 243-255.
 • BERRY, J. W. - WORTHINGTON, E. L. - O´CONNOR, L. E. - PARROTT, L. - WADE, N. G. (2005).Forgivingness, Vengeful Rumination, and Affective Traits. Journal of Personality, 73, p. 183-
 • 226.
 • COSTA, P. T. - BUSCH, C. M. - ZONDERMAN, A. B. - MCCRAE, R. R. (1986). Correlations of MMPI factor scales with measures of the Five factor model of personality. Journal of Personality Assessment, 50 (4), p. 640-650.
 • DAVID, J. P. - SULS, J. (1999). Coping efforts in daily life: Role of Big Five traits and problems appraisals. Journal of Personality, 67, p. 265-294.
 • DUROŠKA, T. - LOVAŠ, L. (2002). Senzitivita voci nespravodlivosti a interpersonálne crty správania. Ceskoslovenská psychologie, 46, 5, s. 404-419.
 • DECKERSBACH, T. -MILLER, K. K. - KLIBANSKI, A. - FISCHMAN, A. - DOUGHERTY, D. D. - BLAIS,M. A.- HERZOG, D. B. - RAUCH, S. L. (2006). Regional cerebral brain metabolism correlates of neuroticism and extraversion. Depression & Anxiety, Vol. 23 Issue 3, p. 133-138.
 • ELLIS, A. -MACLAREN, C. (2005). Racionálne emocní behaviorální terapie. Praha : Portál.
 • FERJENCÍK, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výskumu. Praha : Portál.
 • GOLDBERG, L. R. (1992). The Development of Markers for the Big-Five Factor Structure.Psychological Assessment, Vol. 4, p. 26-42.
 • GUNTHERT, K. C., COHEN, L. H. - ARMELI, S. (1999). The role of neuroticism in daily stress andcoping. Journal of Personality and Social Psychology, 77, p. 1087-1100.
 • HREBÍCKOVÁ,M. - URBÁNEK, T. (2001). NEO petifaktorový osobnostný inventár. Praha : Testcentrum.
 • MIKULA, G. - PETRI, B. - TANZER, N. (1990). What people regard as unjust: Types and structures ofeveryday experiences of injustice. European Journal of Social Psychology, 20, p. 133-149.
 • O’BRIEN, T. B. - DELONGIS, A. (1996). The interactional context of problem-, emotion-, andrelationship-focused coping: The role of the Big Five personality factors. Journal of Personality,64, p. 775-813.
 • RITOMSKÝ, A. (1999). Deskripcia dát pomocou sond do súcasnej rodiny a domácnosti. Bratislava:Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny.
 • RUISEL, I. (1998). Inteligencia v kognitívnom a osobnostnom kontexte. Bratislava : ÚEPsSAV.
 • SUGIURA, M. - KAWASHIMA, R. - NAKAGAWA, M. - OKADA, K. - SATO, T. - GOTO, R. - SATO, K. - ONO,S. - SCHORMANN, T. - ZILLES, K. - FUKUDA, H. (2000). Correlation between human personality and neural activity in cerebral cortex. Neuroimage, Vol. 11, p. 541-546.
 • WORTHINGTON, E. L. - WADE, N. G. (1999). The social psychology of unforgiveness and forgiveness and implications for clinical practice. Journal of Social and Clinical Psychology, 18, p. 385-418.
 • ZEIG, J. K. (2005). Umení psychoterapie. Praha : Portál.
 • HREBÍCKOVÁ, M. (2002). Vnitrní konzistence ceské verze NEO osobnostního inventáre (NEO-PI-R).Ceskoslovenská psychologie, 46, 6, s. 521-535.
 • KONDÁŠ, O. - KORDACOVÁ, J. (2000). Iracionalita a jej hodnotenie: Sme iracionálni? A do akej
 • miery? Bratislava : STIMUL.
 • KORDACOVÁ, J. (2003a). Osobná životná filozofia, coping a spokojnost so životom z aspektu mieryiracionality a veku - kvalitatívna analýza vnútornej reci. In: Ruiselová, Z. (Ed.), Zvládaniezátaže a adjustácia v kontexte veku a osobnosti. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie
 • SAV, s. 46-59.
 • KORDACOVÁ, J. (2003b). Irrationality and manifestations of fear and anxiety in a sample of slovakadolescents. Studia psychologica, 45, c. 4 s. 345-355.
 • LOVAS, L. - WOLT, R. (2002). Sensitivity to injustice in the context of some personality traits. StudiaPsychologica, 44, c. 2, s. 125-131.
 • LOVAŠ, L. - PIRHÁCOVÁ, I. (1996). Anxieta, hnevlivost a senzitivita voci nespravodlivosti.Ceskoslovenská psychologie, 40, 3, s. 248-255.
 • LOVAŠ, L. (1995). Nespravodlivost v interpersonálnych vztahoch. Ceskoslovenská psychologie, 39, s.203-212.
 • MAUGER, P. A. - PERRY, J. E. - FREEMAN, T. - GROVE, D. C. - MCBRIDE, A. G. - MCKINNEY, K. E.(1992). The measurement of forgiveness: Preliminary research. Journal of Psychology and Christianity, 11, p. 170-180.
 • MCCRAE, R. R. - COSTA, P. T. (1985). Updating Norman’s „adequate taxonomy“: Intelligence andpersonality dimensions in natural language and in questionnaires. Journal of Personality andSocial Psychology, 49, p. 710-721.
 • MIKULA, G. - SCHLAMBERGER, K. (1985). What people think about an unjust event: Toward a betterunderstanding of the phenomenology of experiences of injustice. European Journal of Social Psychology