Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 551   projektov
5 nových

Poruchy zmyslového a motorického aparátu a ich vplyv na vývin dieťaťa

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4172
Posledná úprava
28.05.2017
Zobrazené
4 549 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Postihnutie zmyslových orgánov a motoriky je vážnym handicapom, ktorý jedinca znevýhodňuje po stránke fyzickej, ale aj psychickej. Narúša a mení najmä kognitívne funkcie, orientáciu a mobilitu v životnom prostredí ale aj emocionálne-sociálny vývin osobnosti. Ohrozuje teda zdravý psychický vývin jedinca. Je dôležité zaoberať sa týmito problémami, pretože rovnako ako každý človek, aj ľudia s postihnutím túžia po prijatí do spoločnosti a taktiež po dosiahnutí plnohodnotného života. Pochopením toho, ako vnímajú svet ľudia s rôznym postihnutím nám umožňuje pomôcť im s jednoduchším prekonávaním ich handicapu, k účinnejšej integrácii do spoločnosti a s vytvorením príležitostí na osobnostný rozvoj.
V súčasnosti, viac ako kedykoľvek predtým sa vysoká inteligencia a prijemný zovňajšok - popri vždy cenenom zdraví - preferujú ako spoločenský významné hodnoty. Postihnuté deti, žiaľ, mnohokrát tieto kritéria nespĺňajú. Sú touto skutočnosťou často stigmatizované a následne izolované, pričom stigma a izolácia sa dotýkajú celej rodiny. Čím viac sa dieťa odlišuje od spoločensky uznávaných noriem, tým väčšia je diskreditácia rodiny nielen z pohľadu spoločenského okolia, ale nezriedka aj v očiach samotných jej príslušníkov. Postihnutie dieťaťa prináša rodine fyzický, ekonomický, sociálny, ale predovšetkým psychický (emocionálny) stres.

Kľúčové slová:

zrakové postihnutie

poruchy zraku

psychologický pohľad

učenie

výchova

sluchové postihnutie

telesné postihnutieObsah:
 • Zrakové postihnutie
  Výskyt zrakového postihnutia
  Príčiny zrakového postihnutia
  Klasifikácia porúch zraku
  Zrakové postihnutie sa môže prejaviť v podstate v troch smeroch:
  Vplyv veku pri vzniku zrakového postihnutia
  Psychologický pohľad
  Učenie a výchova zrakovo postihnutého dieťaťa
  Sluchové postihnutie
  Nepočujúce dieťa a rodina
  Komunikácia sluchovo postihnutých
  Kam do školy?
  Telesné postihnutie
  Neuromuskulárne a svalové ochorenia
  Vývin postihnutého dieťaťa
  Použitá literatúra:

Zdroje:
 • Vágnerová, M. (2004). Psychopatologie pro pomáhajíci profese. Praha: Portál.
 • Požár, L. (2000). Psychológia detí a mládeže s poruchami zraku. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity. Trojan,