Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Interpersonálne teórie (Horneyová, Sullivan)

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41041
Posledná úprava
04.12.2012
Zobrazené
2 390 x
Autor:
tinushka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod do interpersonálnych teórií

V 19. storočí vedci chápali človeka ako biologickú bytosť na základe učenia Charlesa Darwina, ku koncu storočia sa však začínajú rozvíjať nové disciplíny ako napríklad sociológia alebo antropológia, ktoré študujú človeka s ohľadom na prostredie. Vplyvom toho sa začala rozširovať myšlienka, že osobnosť sa formuje viac prostredníctvom sociálnych vplyvov ako biologických faktorov. Na biologizme je založené učenie Sigmunda Freuda, ale postupne čoraz viac jeho zástancov sa odkláňalo skôr k sociálnym smerom. Jedným z prvých psychoanalytikov, ktorí chápali človeka ako sociálneho tvora, bol Alfred Adler. Na pôvodnom učení Alfreda Adlera sú založené interpersonálne teórie, ktorých autormi sú pokračovatelia v psychoanalýze, Karen Horneyová a Harry Stack Sullivan. Na rozdiel od Freudovej orientácie na intrapsychické procesy vo vývine človeka a dôležitosť pudov ako hlavných činiteľov správania sa, Horneyová a Sullivan chceli poukázať na dôležitú úlohu sociálnych a kultúrnych prvkov v utváraní osobnosti človeka. 

Kľúčové slová:

interpesonálne teórie

Horneyová

Sullivan

spoločnosť

psychoanalýzaObsah:
 • Obsah
  Úvod do interpersonálnych teórií
  Karen Horneyová
  Kritika Freuda
  Hlavné body Horneyovej teórie
  Bazálna úzkosť (bazálna anxieta)
  Model interpersonálnych štýlov
  Reálne a idealizované JA
  Stratégie zvládania bazálnej úzkosti
  Neurotické potreby dospelých
  Harry Stack Sullivan
  Hlavné body Sullivanovej teórie
  Podstata ľudského bytia.
  Potreba iných
  Tenzia
  Hlavné pojmy Sullivanovej teórie
  Štádiá vývinu osobnosti
  Formy prežívania
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Drapela, V. J. 1997. Přehled teórií osobnosti. Praha: Portál. 175 s. ISBN 80-7178-766-3
 • Hall, C. S., Lindzey, G. 1997. Úvod do teórií osobnosti. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 510 s. ISBN 80-08-00994-2
 • Horney, K. 2007. Neurotická osobnost naší doby. Praha: Portál. 182 s. ISBN 978-80-7367-219-5
 • Horney, K. 2000. Neuróza a lidský růst: zápas o seberealizaci. Praha: Pragma. 344 s. ISBN 80-7205-715-4
 • Nakonečný, M. 1998. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 334 s., ISBN 80-200-0628-1
 • Ruisel, I. 2008. Osobnosť a poznávanie. Bratislava: Ikar. 255 s. ISBN 978-80-551-1599-3