Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Analýza potenciálu multiplayerových PC hier pre rozvoj vodcovských zručností na príklade hry Counterstrike

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2787
Posledná úprava
10.03.2017
Zobrazené
6 828 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Použitou metodikou a pomocou praktických skúseností by sme chceli zistiť, či je možné použiť multiplayerovú počítačovú hru Counter-Strike ako tréningovú metódu na rozvoj vodcovských zručností.

Rozvoj ľudských zdrojov v dynamickom trhovom prostredí je aktuálnou témou. Napriek množstvu produktov a metodík je vo vzdelávacom sektore dlhodobo prítomná potreba inovácií. Autor práce skúma, či hraním multiplayerových počítačových hier, konkrétne hry Counter Strike, možno rozvíjať vodcovské zručnosti.
Venuje sa aj otázkam týkajúcim sa praktickej stránky aplikácie na tréningu. V práci venuje pozornosť pojmu líder, vodcovským zručnostiam, a metódam vzdelávania. Zaoberá sa aj porovnaním navrhovanej tréningovej aktivity s už existujúcimi metódami. Vo výskumnej časti na základe zrealizovaného kvalitatívneho výskumu and osobných praktických skúseností posudzuje potenciál skupinového hrania rozvíjať vodcovské zručnosti.
Analyzuje aj faktory, ktoré majú vplyv na realizáciu akupinového hrania ako tréningovej aktivity priamo na tréningu. Čitateľovi takto poskytuje výstižný pohľad na vývoj novej tréningovej hry z pohľadu trénera.

Kľúčové slová:

Líder

vodcovstvo

Vodcovské zručnosti

Metódy vzdelávania

Tréningová hra

Kritériá efektívnej tréningovej hry

Multiplayerové počítačové hry

Counter StrikeObsah:
 • Úvod..….7
  1.TEORETICKÁ ČASŤ……8
  1.1. Pojem vodca.. ..8
  1.1.1. Definície lídra a vodcovstva.….9
  1.1.2. Lídri versus manažéri…...10
  1.2 Vodcovstvo v kontexte adaptívnej zmeny…...14
  1.2.1 Princípy vedenia adaptívnej práce...... 15
  1.2.2. Štýly vedenia... .. 19
  1.3. Emočná inteligencia a lídri...... 23
  1.4. Vodcovské zručnosti.. ...27
  1.5. Výchova a vzdelávanie lídrov…...30
  1.5.1 Virtuálny priestor- miesto pre rozvoj zručností…..30
  1.5.2. O multiplayerových počítačových hrách…...31
  1.5.3. Od počítačovej hry k tréningovej hre... .. 32
  1.5.4. Multiplayerová hra ako tréningová metóda... ..33
  2.VÝSKUMNÁ ČASŤ…...38
  2.1 Ciele a predmet výskumu…...38
  2.2 Výskumné metódy…..40
  2.3 Výsledky a interpretácia výskumu…...42
  2.3.1 Motivácia k hraniu…...42
  2.3.2 Úspešné hranie Counter-Strikeu…...45
  2.3.3. Role v skupine... ..57
  2.3.4. Komunikácia v skupine... ..58
  2.4. Záverečná analýza a diskusia...…61
  Záver…...69
  Použitá literatúra…...71
  Príloha…...76

Zdroje:
 • ARMSTRONG, M.: Personální management, Praha: Grada Publishing, První vydání, 1999, 968 p., ISBN 80 7169 614 5
 • BALF, Todd. The Higher You Go, The Father You See. In FASTCOMPANY.COM
 • BARTLE, Richard A. Designing Virtual Worlds. First Edition. Berkeley: New Riders Publishing, 2004. 741s. ISBN 0-1310-1816-7.
 • CASTRONOVA, Edward. Synthetic Worlds. First Edition. Chicago, London: The University of Chicago Press, 2005. 332 s. ISBN 0-226-09626-2.
 • DEUTSCHMAN, Alan. Change or die. In FASTCOMPANY.COM
 • GOFFEE, Robert; GARETH, Jones: Why should be anyone led by you? First Edition. Boston: Harvard Business School Press, 2006, 244 p., ISBN 1578519713
 • GOLEMAN, Daniel: What makes a Leader. Harvard Business Review, Boston: Harvard Business School Publishing Corporation, November-December 1998, Vol. 76, No. 6, p. 93-104, ISSN 0017-8012
 • GOLEMAN, Daniel: Leadership That Gets Results. Harvard Business Review, Boston: Harvard Business School Publishing Corporation, March-April 2000, Vol. 78, No. 2, p. 78-90, ISSN 0017-8012
 • GRUNDY, Tony; BROWN Laura: The Ultimate Book of Business Skills. First Edition. Chichester: Capstone Publishing, 2004, 312 p., ISBN 1-84112-547-4
 • GŰTTLER, Christian. JOHANSSON, Troels. Spatial Principles of Level-Design in Multi-Player First-Person Shooters. In CMP Game Group
 • HARRÉ, Rom. GILLET, Grant. Diskurz a myseľ. Bratislava: IRIS, 2001. 213 s. ISBN 80-89018-08-4
 • HARTL, P.; HARTLOVÁ H.: Psychologický slovník, Praha: Porttál, Prvé vydanie, 2000, 776 p., ISBN 80-7178-303-X
 • HEIFETZ, R. and D. LAURIE. The work of leadership, Harvard business review, Boston: Harvard Business School Publishing Corporation, January-February 1997., Vol. 75, No. 1, p. 124-134, ISSN 0017-8012
 • HEIFETZ, R., LINSKY, M.: A Survival guide for leaders. Harvard business review, Boston: Harvard Business School Publishing Corporation, June 2002. Vol. 80, No. 6, p. 65-73. ISSN 0017-8012
 • CHIBEYA, Siseho. Counter Strike, počítačová hra ako kultúrny fenomén. Seminárna práca na kurz Kvalitatívne metódy v psychológii, Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta; Katedra psychológie. 2003
 • KATZENBACH, J.R.; SMITH, D.K.: The Wisdom of Teams, Boston: Harvard Business School Press, First Edition, 1993, 291 p., ISBN 0-87584-367-0
 • KOLEKTÍV AUTOROV. Začínam (sa) učiť zážitkom. Prvé vydanie. Bratislava: Metodické centrum, Nadácia Štúdio Zážitku, 1997. 159 s. ISBN 80-967580-5-5
 • KOTTER, John. P.: What Leaders Really Do. Harvard business review, Boston: Harvard Business School Publishing Corporation, May- June 1990. Vol. 68, No. 3, p. 156-157, ISSN 0017-8012
 • KOUZES J.M.; POSNER B.Z.: The Leadership Challenge, Third Edition, San Francisco: Jossey Bass, John Wiley & Sons, 2003, 458 p., ISBN 0-7879-6833-1
 • KUBEŠ, M.: Manažerské kompetence. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. 184 s. ISBN 80-247-0698-9
 • LETOVANCOVÁ, Eva: Psychológia v manažmente. Prvé vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2002. 168 s. ISBN 80-223-1725-X
 • MANNINEN, Tony. Interaction Forms in Multiplayer Desktop Virtual Reality Games. In List of Publications- Tony Manninen
 • MÜLLEROVÁ, Zuzana. Grounded Theory Method. Podklady k cvičeniam kurzu Kvalitatívne metódy v psychológii. Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta; Katedra psychológie. 2003
 • OFFERMAN, R. Lynn. When Followers Become Toxic. Harvard Business Review. Boston: Harvard Business School Publishing Corporation, January 2004, p. 54-60, vol. 82, ISSN 0017-8012
 • OSLAND, Joyce. KOLB, David. RUBIN, Irwin. Organizational behaviour. Seventh edition. New Jersey: Prentice Hall, 2001. 570 p. ISBN 0-13-017610-9.
 • OWEN, J.: How to Lead, Edinburgh Gate/ London: Pearson Education Limited, First Edition, 2005, 213 p., ISBN 0 273 69364 6
 • PLICHTOVÁ, Jana. Metódy sociálnej psychológie zblízka. Bratislava: Média, 2002. 350 s. ISBN80-967525-5-3
 • PRENTICE, W.C.H.: Best of HBR: Understanding Leadership., January 2004, Vol. 82, p. 102-109, ISSN 0017-8012
 • RATHS, David. Virtual Reality in OR. T + D, Training + Development. Published by ASTD. August 2006, p. 36- 40, ISSN 1535-7740
 • RAYNER S.R.: Team Traps, First Edition, New York: John Wiley & Sons, 1996, 190 p., ISBN 0-471-13285-3
 • ROTHOVÁ, Katarína: Outdoor ako nástroj zvyšovania kvality tímovej spolupráce. Manažér. Bratislava: Ibis Partner. 2003, Vol. 2., p. 32- 33. ISSN: 1335-1729
 • SNOW, Harrison. The Power of Team Building. First Edition. San Diego: Pfeiffer Company, 1992. 205 s. ISBN 0-88390-306-7
 • STEINKUEHLER, Constance. Videogaming as participation in a Discourse. In Constance Steinkuehler
 • ...
 • ...
 • ...