Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Problémy rodiny v súčasnosti a jej postavenie v spoločnosti

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
40 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10340
Posledná úprava
15.11.2018
Zobrazené
17 202 x
Autor:
lusa9
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Rodina je zdrojom základného bohatstva spoločnosti. Podieľa sa významným spôsobom na tvorbe ľudského potenciálu, ktorý je najvzácnejším bohatstvom každej krajiny. Práca je zameraná na poukázanie problémov, s ktorými sa rodiny v súčasnosti stretávajú. Na množstvo prekážok spojených s možnosťou zvýšenia pôrodnosti, zdravej výchovy a v neposlednom rade i zabezpečenia zdravého vývoja budúcich generácii. Jej cieľom nie je len poukazovať, ale taktiež aj hľadať východiská, ktoré sú prospešné pre rodinu ako takú, ale taktiež i pre samotnú spoločnosť. Tieto ciele sú zhrnuté v šiestej kapitole. Najcennejším plodom života rodín sú deti. Prvá kapitola nám definuje samotnú rodinu a poukazuje na všetky jej funkcie. V druhej kapitole sme poukázali na demografický vývoj. Základný význam v starostlivosti o deti má rodina. Vytvára predpoklady pre ich zdravý vývin zo strany psychologicko - somaticko - sociálnej nielen v detstve, ale aj v dospelosti.

Kľúčové slová:

rodina

manželstvo

sociálna politika

prorodinná politika

materiálne zabezpečenie

rodičovstvo

demografický vývoj

pomoc štátu rodinám

podpora rodínObsah:
 • Úvod -7-
  1 Rodina -8-
  1.1.Definícia rodiny -8-
  1.2. Štruktúra a funkcia rodiny -10-
  1.3. Výchovná situácia v rodine -14-
  1.4. Postavenie a úloha rodičov -17-
  2 Demografický vývoj -20-
  3 Prorodinná politika -25-
  4 Podpora rodín s deťmi -31-
  4.1. Pomoc štátu rodinám -32-
  4.2. Osvetová činnosť v prospech manželstva a rodičovstva -36-
  4.3. Pomoc samosprávy rodinám -37-
  4.4. Tretí sektor -40-
  4.5. Materiálne zabezpečenie -40-
  5 Štatistika -43-
  6 Záver -47-
  Zoznam použitej literatúry -48-

Zdroje:
 • ČERNÁKOVÁ, M. 2000. In: Lenczová. Zdravá rodina - základ demokratického štátu v Európe. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, 2000. 146 s. ISBN 80-968318-6-0.
 • DUNOVSKÝ, J. 1999. Sociálni pediatrie vybrané kapitoly. Praha: Grada Publishing, 1999. 284 s. ISBN 80-7169-254-9.
 • EÚ, Zelená kniha. ,, Ako čeliť demografickým zmenám - nová solidarita medzi generáciami“. Brusel, 17.10.2005.
 • Európsky parlament. Demografické výzvy a solidarita medzi generáciami. Brusel, 23.3.2006.
 • GLASOVÁ, M. 2000 In: Lenczová. Zdravá rodina - základ demokratického štátu v Európe. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, 2000. 146 s. ISBN 80-968318-6-0.
 • GOSSÁNYI, V. Zamestnanec je aj rodič. Čo s tým?. In: Hospodárske noviny, 2005. č. 45 . 7 s. Bratislava: ECOPRESS, 2005. 32 s. ISSN 1335-4701
 • HAMAROVÁ, J. HOLKOVIČ, Ľ. 1987. Rodina - Spoločnosť - Výchova. Bratislava: Veda, 1987. 159 s. RSV 71-049-87.
 • HÖFFNER, J. 1999. Manželství a rodina. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultúry,1999. 43s. ISBN 80-85959-49-6.
 • Ján Pavol II. Apoštolska exhortácia Familiaris consortio. [citované 2007-06-29 ]. dostupné na http//www.kbs.sk/
 • JANOTA, S. DANIŚKA, J. Sociálny štát proti rodine. In: Impulz. 2006. č. 4. s.42-68. Bratislava: vydavateľstvo Michala Vaška v spolupráci s Občianskym združením Hlbina, 2006. 117.s. ISSN 1336-6955.
 • Katolicki biskupi Slovenska. Národ bez detí je národ bez budúcnosti. In: Katolícke noviny, 2005, č. 10 . 3 s. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, s.32. ISSN 0139-8512.
 • KOVÁČ, J. Prisťahovalci pôrodnosť nezvýšia. In: Hospodárske noviny, 2007, č. 151 . 3 s. Bratislava: ECOPRESS, 28 s. ISSN 1335-4701
 • KOZIEROVÁ, B. ERBOVÁ, G. OLIVIEROVÁ, R. 1995. Ošetrovateľstvo 1,2. Martin: Osveta, 1995. 1474 s. ISBN 80-21-0528-0.
 • LENCZOVÁ, T. ed. 2003. Úloha otca a matky v rodine - radikálne spoločenské zmeny ako výzva a šanca. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, 2003. 123 s. ISBN 80-968891-0-9.
 • LENCZOVÁ, T. ed. 2005. Rodina a trvalo udržateľný rozvoj. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, 2005.104 s. ISBN 80-968891-4-1.
 • ...
 • PASTOR, K. 2000. In: Lenczová. Zdravá rodina - základ demokratického štátu v Európe. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, 2000. 146 s. ISBN 80-968318-6-0.
 • POTOČÁROVÁ, M. 2000. In: Lenczová. Zdravá rodina - základ demokratického štátu v Európe. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, 2000. 146 s. ISBN 80-968318-6-0.
 • POTOĆÁROVÁ, M. 2003. In: Lenczová. Úloha otca a matky v rodine, Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, 2003. 123 s. ISBN 80-968891-0-9.
 • ROZINAJOVÁ, H.1992. Základy rodinnej výchovy. Bratislava: SPN, 1992. 188 s. ISBN 80-08-01310-9.
 • SVÄTÉ PÍSMO. 2005. Trnava: Spolok svätého Vojtecha. Trnava, 2005. 2331 s. ISBN 80-7162-538-8.
 • ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. Informácia o demografickom vývoji v roku 2005
 • TRNOVEC, S. Pripomienkové konanie k návrhu zákona č. 532/2007 o sociálnom poistení. Klub mnohodetných rodín, Bratislava, 2007. nepublikovaný text
 • UZNESENIE Európskeho parlamentu o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení. Štrasburg, 2006.
 • Zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 485/2004 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 592/2007 Z. z. mení a dopĺňa Zákon č.235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá.