Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Skriptá - Psychológia pre manažérov

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5440
Posledná úprava
03.10.2017
Zobrazené
2 622 x
Autor:
jjjvvv
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Zložitosť manažérskej práce kladie vysoké požiadavky na manažérov na všetkých úrovniach. K samotnej práci dnes nestačia len odborné znalosti, ale predovšetkým schopnosť viesť ľudí, porozumieť im, dokázať ich povzbudiť k výkonom.
Práca s ľuďmi je jednou z najťažších, ale aj jednou z najzaujímavejších činností. Už samotný fakt, že sa pri nej stretávame s rôznymi typmi ľudí, rozmanitosťou pováh, osobnostnými vlastnosťami, nás vedie k otázke, ako to všetko máme zvládnuť. Pri hľadaní odpovede na niektoré otázky nám môžu byť dobrou pomôckou niektoré psychologické poznatky, ktoré môžu pomôcť skvalitniť náš každodenný pracovný i osobný život.
Metodika spracovania poznatkov vychádza z podnetov, skúseností a potrieb, ktoré vznikli v manažérskej práci stredných a vrcholových manažérov rôznych podnikov v rámci vzdelávacích kurzov.
Jednotlivé kapitoly poskytujú možnosti, ako sa naučiť poznať seba, iných, ako zlepšiť svoje komunikačné schopnosti, vedieť sa presadiť a usmerňovať prácu s ľuďmi tak, aby sa dosahovali čo najefektívnejšie výsledky. Mojim cieľom nie je rozobrať všetky problémy súvisiace s riadiacou činnosťou. Chcem upozorniť predovšetkým na tie, ktoré sa priamo dotýkajú osobnosti manažéra, pretože práve on môže v tomto smere veľa urobiť a zmeniť.
Okrem manažérov chcem zároveň osloviť všetkých tých, ktorí majú záujem rozvíjať svoju osobnosť a chcú zlepšiť svoje schopnosti.

Kľúčové slová:

psychológia pre manažérov

personálny manažment

osobnosť manažéra

neverbálna komunikácia

imidž manažéra

mobbing

motiváciaObsah:
 • Úvod 6
  Autorka 6
  1. Osobnosť manažéra 7
  1.1. Znaky osobnosti 7
  1.2. Vlastnosti osobnosti 8
  1.3. Schopnosti 10
  1.4. Inteligencia 11
  1.5. Charakter 14
  1.6. Temperament 17
  1.7. Vlastnosti a štýl práce manažéra 19
  2. Komunikácia 23
  2.1. Verbálna komunikácia 25
  2.2. Rozhovor 26
  2.3. Ukončenie rozhovoru 29
  2.4. Komunikačné zlozvyky v riadení ľudí 30
  2.5. Porada a jej vedenie 34
  3. Neverbálna komunikácia 42
  3.1. Podávanie rúk v komunikácii 44
  3.2. Oči, pohľad, vstupná brána do ľudskej duše 45
  3.3. Pozície sedenia v komunikácii 46
  3.4. Vzdialenosť partnerov 48
  4. Asertivita v práci manažéra 50
  4.1. Typy správania sa ľudí 50
  4.2. Asertívne práva 51
  4.3. Techniky asertivity 53
  5. Rétorika ako súčasť úspechu v rokovaní 57
  5.1. Výber slov 57
  5.2. Obsah reči 58
  5.3. Reč a vystupovanie 59
  5.4. Hlas 61
  5.5. Dýchanie 62
  6. Imidž manažéra 65
  6.1. Vieme telefonovať? 65
  6.2. Oblečenie 68
  6.3. Pozdrav, presnosť a vizitka 71
  7. Stres a pracovná záťaž 74
  7.1. Stresory 75
  7.2. Stres a zdravie 75
  7.3. Pracovná záťaž 77
  8. Mobbing 79
  8.1. Kedy vzniká mobbing? 79
  8.2. Ako sa brániť mobbingu? 82
  8.3. Typológia nebezpečných šéfov podľa b. huberovej 83
  8.4. Prečo mobbujú šéfovia? 86
  9. Únava a jej vplyv na výkonnosť človeka 89
  9.1. Formy únavy 89
  9.2. Hluk a únava 92
  9.3. Režim dňa 93
  9.4. Ako sa vyrovnať s únavou? 94
  10. Plánovanie a regulácia času 95
  10.1. Regulácia času 96
  10.2. Regulácia práce 97
  10.3. Časový plán 98
  11. Motivácia 102
  11.1. Ako motivovať ? 104
  11.2. Odmeňovanie 105
  11.3. Hodnotenie 106
  Register 109
  Použitá literatúra 110

Zdroje:
 • BOROŠ, J. - ONDRIŠKOVÁ, E. - ŽIVČICOVÁ, E. : Psychológia. Iris, Bratislava 1999
 • CAPONI, V. - NOVÁK, : Jak se asertivne prosadit do života. Praha 1991
 • CARNIEGIE, D.: Ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí. Praha 1991
 • ĎURIČ, L. - ŠTEPANOVIČ, J.: Psychológia pre učiteľov. SPN Bratislava 1977
 • ENKELMANN, N.: S radosťou k úspechu. Bratislava 1991
 • FARKAŠOVÁ, V.: Psychológia riadiaceho pracovníka, ŽU, 1994
 • FARKAŠOVÁ, V.: Význam komunikácie v podnikaní, PMPP 7-8/96
 • FARKAŠOVÁ, V.: Mobbing, psychický teror na pracovisku, Poradca 3/98
 • FARKAŠOVÁ, V.: Komunikácia v práci manažéra, Poradca 4/96
 • FARKAŠOVÁ, V.: Asertivita v práci manažéra, Poradca 5/96
 • FARKAŠOVÁ, V. - LEITMAN, M.: Podnikanie a stres, Poradca 6/96
 • GOLEMAN, D.: Emoční inteligence, Columbus, 1997
 • GORDON, M.: Umenie rokovať, Eko-konzult Bratislava
 • HARVEY, CH.: Tajomstvo úspechu. Praha 1991
 • JANÍK, A. - RADĚJ, Z: Človek uprostred konfliktov. Osveta, Martin 1972
 • JANOUŠEK, J.: Sociální psychológie. Praha 1988
 • KONDÁŠ, O.: Psychohygiena všedného dňa. Bratislava, 1981
 • KONDÁŠ, O.: Základy klinickej psychológie . Bratislava, 19
 • KOVÁČ, G.: Viesť tím nie je jednoduché. Profit č.14, 1993
 • McCORMAC, M. H.: Co vás nenaučí na Harvrdu, 1991
 • MEDZIHORSKÝ, Š. Asertivita. Praha 1993
 • MIKŠIK, O. : Člověk a problémové situáce. Praha 1969
 • MISTRIK, J.: Rétorika. Bratislava 1978
 • MIlLLNER, J. a kol.: Dotazník na meranie úzkosti a úzkostlivosti. Bratislava 1973
 • ORGONÁŠ, V.: Interné učebné texty. Nitra 1991
 • PARDEL, T.: Základy všeobecnej psychológie. SPN Bratislava 1975
 • PARKINSON, C.: Podnik to sú ľudia. Amos 1992
 • PEASE, A.: Body language. London 1992
 • POCHYLÝ, J. : Baťová prumyslová demokracie. Utrin 1990
 • REPKA, I.: Organizácia práce, SPU, Nitra, 1999
 • ŠIMÁK, L.: Krízový manažment vo verejnej správe, ŽU, Žilina 1999
 • THIEL, E.: Reč ľudského tela. Bratislava 1993
 • TOMAN, J.: Jak dobře mluvit. Svoboda 1974
 • TUMA, M. : Tvorivý človek. Bratislava 1991
 • SEDLÁK, M.: Nie je manažer ako manažer. Profit č. 1, 1994