Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Agresivita (seminárna práca + výskum)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
139 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
26883
Posledná úprava
22.05.2011
Zobrazené
5 561 x
Autor:
effie
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Slovo agresia pochádza z latinského ”adgreedi“, čo znamená zabezpečiť si prístup, atakovať, pokúsiť sa niekoho prekonať, či osloviť. Efektívne využívanie agresivity v medziach normy pod vlastnou kontrolou pomáha žiakom zvládať mnohé situácie a dosahovať stanovené ciele. Najčastejšie ide o športové výkony, súťaženie, dosahovanie dobrých vzdelávacích výkonov, efektívne sebapresadzovanie a pod. Zdravé využívanie agresívnej energie môže viesť k dosahovaniu mnohých cieľov a sebarealizácie v sociálnom prostredí. Ak má agresivita charakter útočného správania sa voči niečomu alebo niekomu s cieľom ublíženia, ide o nežiadúce správanie. Takýto prejav agresie u žiakov môže byť len situáciou vyvolané správanie, čiže nemá trvalý charakter. Ak však ide o zaužívaný spôsob reagovania na vonkajšie podnety, hovoríme o trvalej dispozícii agresívneho správania. Agresivitu možno označiť ako sklon k útočnému jednaniu voči veciam, zvieratám a ľuďom. Agresivita väčšinou súvisí s vnútornou nepohodou a rozpormi medzi prežívaním a jednaním.

Kľúčové slová:

agresivita

agresia

šikanovanie

prieskumObsah:
 • Úvod
  1. Agresivita v živote dieťaťa, človeka
  1.1 Agresivita detí a vplyv rodičov
  1.2 Agresivita detí a vplyv pedagógov
  2. Šikanovanie
  2.1 Čo je šikanovanie?
  2.2 Agresor a obeť
  3. Prieskum názorov a postojov žiakov k agresivite
  3.1 Cieľ a úlohy prieskumu.
  3.2 Organizácia prieskumu a charakteristika prieskumnej vzorky
  3.3 Výsledky prieskumu
  3.4 Zhrnutie výsledkov prieskumu
  3.5 Návrh odporúčaní
  Záver
  Príloha (dotazníky)

Zdroje: