Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Tvarová psychológia - Geštalt psychológia

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
268
Posledná úprava
24.03.2017
Zobrazené
6 268 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Tvarová psychológia ovplyvnila predovšetkým kognitívnu psychológiu, sociálnu psychológiu (štruktúra a dynamika malej alebo veľkej skupiny) a ďalej psychoterapiu.
Tvarová psychológia mala zo všetkých troch psychologických smerov (psychoanalýza a behaviorismus) najväčší vplyv na sociálnu psychológiu. Bolo to hlavne kvôli teórii poľa Kurta Lewina, jeho dynamiku, zmeny a pohyb, ďalej teórii sociálnej percepcie Fritza Heidera a konečne i teórii kognitívnej disonancie. Geštaltisti boli výrazne ovplyvnení filozofickou fenomenológiou a rovnako sa inšpirovali objavom magnetického poľa.
Predstava geštaltistov o podstate duševného života je protikladom k elementovému výkladu psychiky asocianistických teórií. Dôraz je kladený na úlohu celku, organizácie, tvaru ako javov, ktoré povahou presahujú význam elementov, odtiaľ alternatívny názov tvarová či celostná psychológia. Psychické javy sú podľa geštaltistov celistvými útvarmi,
konfiguráciami, geštaltami, neredukovateľnými na elementárne zložky, ktoré ich tvoria. Geštalt je nová kvalita chovania i prežívania. Geštaltistická psychológia skúmala zákonitosti utvárania tvaru najmä vo vnímaní, myslení a v osobnosti. Myšlienka o celostnej organizácii
duševných javov bola obsiahnutá napr. ešte skôr v učení o monádách (ľudská
duša je monádou, čiže samostatným celkom nedeliteľným na elementy - schopnou logického a morálneho uvažovania) alebo v pojatí myslenia Würzburgskej školy v ktorej sú asociácie
doplňované anticipačnými komplexmi.

Kľúčové slová:

geštalt

geštaltismus

neogeštaltizmus

podmienenosť vnímania

reverzibilné figúry

organizácia

ambiguita

percepciaObsah:
 • Geštaltismus
  Charakteristika pojmov používaných v Geštalt psychológii
  Celok, tvar
  Organizácia
  Centrovanie
  Precentrovanie
  Vhľad
  Lewinova teória poľa
  Individuálna podmienenosť vnímania
  Na vnímanie pôsobia
  Purkyněho fenomén- jav
  Dvojznačné obrazce (ambiguita)
  Rubinova váza
  Reverzibilné figúry
  Neogeštaltizmus
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Košč, M.: Základy psychológie, SPN, Bratislava 1998
 • Kratina, F.: Úvod do celostní a tvarové psychologie, Brno a Praha 1935
 • Pardel, T. - Boroš, J.: Základy všeobecnej psychológie, SPN, Bratislava 1975
 • Linhart, J. a kolektiv: Základy obecné psychologie, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1987
 • Kratina, Ferdinand: Studie z tvarové Psychologie, Orbis, Praha 1932
 • http://www.percepcia.szm/purkyne.htm