Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Psychológia osobnosti - schopnosti a inteligencia

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
neznámy
ID projektu
12328
Posledná úprava
18.10.2019
Zobrazené
2 036 x
Autor:
beazaky
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Človek od nepamäti chcel poznať sám seba. Už v antickom Grécku filozof Platón hlásal: „Poznaj sám seba! Poznaj seba samého!“ ako podmienku zdravého normálneho rozvoja.
No len v 19. stor. rozvoj vedy postúpil tak, že sa začali vytvárať podmienky pre vedecké skúmanie človeka a jeho osobnosti. Zistilo sa, že napr. povahu človeka nie je možné vysvetľovať len na základe pôsobenia biologických (dedičných) činiteľov, ale že je treba skúmať aj spoločensko-historické podmienky jeho existencie. Tieto zistenia ovplyvnili výskum človeka a jeho osobnosti vo všetkých vedách o človeku.

Pojem „osobnosť“ je používaný v rôznych významoch; v ľudovej reči, ale i v historických vedách má hodnotiaci prízvuk, rozumie sa ním vynikajúci alebo nejaký výrazný jedinec, iný význam má zase v právnych vedách a v sociológii.
Pojem „osobnosť“ v psychológii vyjadruje vnútornú organizáciu duševného života človeka, skutočnosť, že je jednotou dielčích funkcií, že teda funguje ako jednotný celok interindividuálne odlišných dispozícií, a ako taký vytvára zmysluplné súvislosti s vonkajšími prejavmi, t.j. s chovaním indivídua.

Kľúčové slová:

psychológia osobnosti

osobnosť

inteligencia

špeciálne schopnosti

vnímanie

pozornosť

myslenie

predstavivosť

testy schopností

faktorová analýzaObsah:
 • Úvod
  Schopnosti
  Jednotlivé funkcie schopnostného aparátu
  Vnímanie
  Pamäť
  Predstavivosť
  Pozornosť
  Myslenie
  Schopnosť k praktickým činnostiam
  Druhy schopností určených faktorovou analýzou
  Vývoj schopností
  Inteligencia
  Vývoj inteligencie
  Špeciálne schopnosti
  Testy schopností
  Schopnosti a postavenie človeka v spoločnosti

Zdroje:
 • J. Boroš, E. Ondrišková, E. Živčicová - Psychológia, 2000
 • M. Nakonečný - Psychologie osobnosti, 1997
 • P. Říčan - Psychologie osobnosti, 1982