Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Psychológia vzťahu medzi učiteľom a žiakom

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13480
Posledná úprava
21.12.2020
Zobrazené
1 129 x
Autor:
teyooo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Výskumy i každodenná skúsenosť potvrdzujú, že kvalita vzťahov medzi ľuďmi dočasne alebo trvalejšie odkázaných na spolužitie významne ovplyvňuje ich správanie a konanie. Bezkonfliktové vzťahy plné priateľskosti, žičlivosti má kladný vzťah k duševnému vzťahu zúčastnených osôb. Naopak vzťahy poznačené konfliktami , napätí a vzájomnou neochotou záporne nalaďujú duševný vzťah.
Uvedený poznatok možno aplikovať aj na vzťah učiteľa a žiaka. Jeho vplyv najmä na psychiku žiaka je dokonca často ešte silnejší než vplyv vzťahov medzi dospelými. Vplyv na:
- šírku a hĺbku učiteľovho výchovného pôsobenia
- vzťah žiaka k učebnému predmetu
- vzťah žiakov k učeniu sa
- psychickú klímu a priebeh vyučovania
- vzťah žiakov ku škole
- vzájomné vzťahy a správanie žiakov
- duševné zdravie učiteľa a žiaka
...

Kľúčové slová:

učiteľ

žiak

psychológia

učenie

váchova

vyučovanie

učebný predmet

vzdelávanie

autokratický

demokratický

liberálny

logotropický

pajdotropický

pszchológia osobnosti

empatiaObsah:
 • ÚVOD
  ZLOŽKY VZŤAHU MEDZI UČITEĽOM A ŽIAKOM
  ČINITELE VZŤAHU UČITEĽA K ŽIAKOVI
  NIEKTORÉ TYPICKÉ DRUHY VZŤAHOV UČITEĽOV K ŽIAKOM
  PSYCHOLÓGIA OSOBNOSTI UČITEĽA
  POVOLANIE UČITEĽA
  NÁPLŇ PRÁCE UČITEĽA
  PRACOVNÁ ZÁŤAŽ UČITEĽOV
  PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ UČITEĽOV
  PROFESIJNÝ VÝVIN UČITEĽA
  BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Zdroje:
 • Ďurič, L., Štefanovič, J. a kol.: Psychológia pre učiteľov. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 1977.
 • Štefanovič, J.: Psychológia vzťahu medzi učiteľom a žiakom. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 1967.