Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

 Home » Autor » teyooo

teyooo

Spolu: 93 projektov,
s počtom stiahnutí: 581x
Top projektov: 0


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 93   |   Strana 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Formovanie jazykovej štruktúry kultúrnej slovenčiny v 11. až 15. storočí
100,0%
0,1 0x
Historizmus v tvorbe štúrovcov a estetické prvky v tvorbe Ľudovíta Štúra
96,9%
0,1 14x
Koncepcia prozaickej tvorby ostatných predstaviteľov romantizmu (Tomášik, Pauliny-Tóth, Kubáni, Ferienčík, Bachát, Zechenter-Laskomerský, Francisci, Nosák, Matúška)
95,6%
0,1 3x
Šikanovanie - ako spoznať šikanovanie, prevencia proti šikanovaniu, skupinová práca, prieskum...
95,4%
0,8 16x
Vplyv ľudovej balady na tvorbu Janka Kráľa a Jána Bottu
95,1%
0,1 5x
Politika v médiach (Médiá a ich politické poslanie, Boj o tlačovú slobodu, Komunikačná a mediálna politika...)
93,9%
0,1 8x
Človek a príroda, etika a estetika v diele Jána Kollára Slávy dcéra
93,6%
0,1 34x
Psychológia vzťahu medzi učiteľom a žiakom
93,6%
0,1 10x
Bernolákovské obdobie - Bernolákovčina
92,9%
0,1 5x
Prepojenie ľúbostného a vlasteneckého motívu v tvorbe Andreja Sládkoviča
92,2%
0,1 8x
Teória literatúry - otázky + odpovede
91,8%
0,8 18x
Samovražedné (suicídne) správanie mládeže a dospievajúcich
91,5%
0,1 4x
Slovenská a česká literatúra 19. a 20. st.
91,4%
0,1 1x
Milo Urban - Živý bič (rozbor diela)
91,0%
0,1 9x
Jozef Miloslav Hurban - Priestor a čas v diele Od Silvestra do Troch kráľov
91,0%
0,1 3x
Morfológia - tvarotvorné a slovotvorné procesy, gramatický tvar, paradigma...
90,6%
0,3 8x
Prvky klasicizmu a preromantizmu v diele Slávy dcéra
90,5%
0,1 15x
Samo Bohdan Hroboň - život a tvorba štúrovského básnika a filozofa
90,2%
0,1 5x
Janko Kráľ - Byronský hrdina v slovenskej romantickej literatúre, Rozbor a interpretácia diela Zakliata panna vo Váhu a divný Janko
90,0%
0,1 12x
Filozofia - mesianizmus a romantizmus u štúrovcov
89,6%
0,1 18x
Koncepcia Tatranskej múzy s lýrou slovanskou (Pavol Jozef Šafárik)
89,5%
0,1 38x
AIDS/HIV - program prevencie proti nákaze
88,4%
0,1 6x
Štúrovské obdobie (30. - 40. roky 19. storočia)
88,3%
0,1 4x
Deklinačný systém maskulín, feminín, neutier (mužský, ženský, stredný rod). Variantné prípony, vývinová dynamika.
86,6%
0,1 6x
Hodiny zábavy, Mendík, Valgatha od Ľudovíta Kubániho
85,9%
0,1 4x
Prvky mýtu a prírody v Hollého Selankách
85,7%
0,1 6x
Motivácia - dynamika človeka, smerovosť, zameranosť a kauzalitu jeho správania, činnosti.
85,4%
0,1 1x
Drogy a mládež - experimentovanie s nelegálnymi a legálnymi drogami
85,3%
0,1 15x
Lexikálnosémantická klasifikácia substantív
84,7%
0,1 0x
Ekologické problémy - dodávky ropy, cena potravín, dopad biopalív, klimatické zmeny, enviromentálna degradácia
84,1%
0,1 6x
Rod substantív, gramatická kategória rodu
83,9%
0,1 0x
Jonáš Záborský - Život, tvorba, rozbor diela Dva dni v Chujave
82,4%
0,1 5x
Slovenčina ako morfologický typ - morfológia, morfologické kategórie
81,1%
0,1 3x
Fenomén sexu na internete
80,8%
0,1 0x
Morfologická typológia - slovenčina, typológia, kategórie...
80,4%
0,1 5x
Klasifikácia slovných druhov
80,0%
0,1 2x
Funkcie slovných druhov
78,9%
0,1 1x
Gramatická kategória pádu
78,2%
0,1 3x
Otázka percepcie času a priestoru u senzibilov
75,5%
0,2 0x
Podstata literatúry, jej význam
74,6%
0,1 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: