Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Formovanie jazykovej štruktúry kultúrnej slovenčiny v 11. až 15. storočí

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13466
Posledná úprava
18.12.2020
Zobrazené
1 682 x
Autor:
teyooo
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Po rozpade veľkomoravskej ríše sa dostalo územie obývané našimi predkami do štátneho zväzku s Maďarmi v Uhorskom kráľovstve. V období 10. - 14. storočia sa postupne ohraničilo územie obývané predkami Slovákov. Na západe sa po víťazstvách i prehrách z jednej i druhej strany ohraničilo územie uhorské (slovanské) proti českému (moravskému). Postupne, až v 11. storočí, sa začala ustaľovať, ale potom sa rýchlo ustálila na severe aj poľsko - slovenská jazyková hranica a poľsko - uhorská štátna hranica. Národnostná hranica slovensko - maďarská bola dlhý čas v pohybe. Ustálila sa tak v 15. storočí, ale rozmanité okolnosti spôsobili, že bola aj po tomto termíne v istom pohybe a nebola miestami dosť výrazná.

Nachádzame sa v období približne 10. storočia. V tomto období po 10. storočí doznievajú slovesné prejavy predkresťanského obdobia. Niektoré skutočnosti naznačujú, že v ľudovom prostredí v 11. - 12. stor. boli stále živé predkresťanské kultové slovesné prejavy pri rozličných kolektívnych obradoch, ktoré tradične vyžadoval pohanský kult. Z tohto hľadiska je zaujímavá lexika starej slovenčiny označujúca pohanské reálie, z ktorej boli utvorené sídliskové názvy, prípadne iné miestne názvy, pričom pri nich je spravidla názov usadlosti alebo iného objektu utvorený zo slov označujúcich kresťanské reálie alebo z mien svätcov, patrónov fár, kostolov a podobne. Podobný jav možno pozorovať aj v blízkosti názvov usadlostí utvorených z etnických mien strážcov hraníc starého Uhorska v 11. a 12. storočí, ktorí si zachovávali svoje tradičné pohanské zvyky. Ide napríklad o Pečenehov, Sikulov a Plavcov (Polovcov).
...

Kľúčové slová:

slovenský jazyk

slovenčina

kultúrna slovenčina

predkresťanské obdobie

Veľká Morava

latinčina

domáci jazyk

meštianstvo

zemianstvo

čeština

Pangrác

Ladislav PangrácObsah:
 • HISTORICKÝ KONTEXT
  DOZNIEVANIE SLOVESNÝCH PREJAVOV PREDKRESŤANSKÉHO OBDOBIA
  STOPY STAROSLOVIENČINY ALEBO JEJ VEĽKOMORAVSKÉHO VARIANTU
  ZO STARŠÍCH PASTORAČNÝCH A SVETSKÝCH PÍSOMNOSTÍ V LATINČINE
  POUŽÍVANIE LATINČINY
  POUŽÍVANIE DOMÁCEHO JAZYKA
  ZHRNUTIE POZNATKOV O OBDOBÍ 10 - 12. STOROČIA
  OBDOBIE 13.- 14. STOROČIA
  POUŽÍVANIE DOMÁCEHO JAZYKA U MEŠTIANSTVA
  POUŽÍVANIE DOMÁCEHO JAZYKA U ZEMIANSTVA
  JAZYKOVÉ PAMIATKY 13. - 14. STOROČIA
  OBDOBIE 15. STOROČIA
  ČEŠTINA AKO SPISOVNÝ JAZYK SLOVENSKEJ NÁRODNOSTI
  BIBLIOGRAFIA

Zdroje:
 • Pauliny, E. 1983. Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1983, s. 74 - 85, 87, 91, 95 -98.
 • Krajčovič, R., Žigo, P. 2002. Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava: Univerzita Komenského, 2002, s. 64.
 • Krajčovič, R., Žigo, P. 1999. Príručka k dejinám spisovnej slovenčiny. Bratislava: Univerzita Komenského, 1999, s. 192.