Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

 Home » Jazyky

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 400   |   Strana 1 / 60


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Umelecký obraz 1. svetovej vojny v dielach - Na západe nič nové, Peter a Lucia a Zbohom zbraniam
100,0%
0,1 7x
Formovanie jazykovej štruktúry kultúrnej slovenčiny v 11. až 15. storočí
100,0%
0,1 0x
Metafora v zábavných reláciách (Bakalárska práca, Učiteľstvo akademických predmetov, špecializácia: anglický jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra)
100,0%
0,2 0x
Vypracované štátnicové otázky z predmetu Slovenský jazyk a literatúra
100,0%
6,0 8x
Rakúsky román pre deti a mládež po roku 1945 - diplomová práca v nemeckom jazyku
100,0%
0,5 0x
RÓMSKY JAZYK RÓMSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-RÓMSKY SLOVNÍK PRE UČITEĽOV RÓMSKYCH ŽIAKOV A DEFINÍCIA RÓMSKEHO JAZYKA, JEHO HISTÓRIA
100,0%
1,2 11x
Canada - Attractive Investment and Trading Partner for EU and Slovakia
99,2%
1,0 1x
Prednášky z predmetu Úvod do štúdia literatúry
99,1%
0,2 45x
Nikolaj Vasilievič Gogoľ - Mŕtve duše
98,0%
0,2 14x
Seminárna práca na tému "Matica slovenská"
97,7%
1,9 7x
Fiscal Decentralization in Slovak Republic
97,1%
0,1 2x
Historizmus v tvorbe štúrovcov a estetické prvky v tvorbe Ľudovíta Štúra
96,9%
0,1 14x
Margita Figuli a Tri gaštanové kone
96,6%
0,1 9x
Rétorika - vypracované otázky
96,6%
0,6 10x
Konzentration und Kooperation (Koncentrácia a spolupráca)
96,2%
0,1 4x
Marketing destinations in Cyprus and the number of their visitors
96,1%
0,1 2x
Dejiny slovenskej literatúry 3 - vypracované otázky
95,8%
0,1 19x
Slovenské ľudové zvyky
95,7%
11,0 140x
Komparácia dvoch tematicky rovnakých správ metódou funkčnej morfologickej analýzy
95,7%
0,2 1x
Koncepcia prozaickej tvorby ostatných predstaviteľov romantizmu (Tomášik, Pauliny-Tóth, Kubáni, Ferienčík, Bachát, Zechenter-Laskomerský, Francisci, Nosák, Matúška)
95,6%
0,1 3x
Šikanovanie - ako spoznať šikanovanie, prevencia proti šikanovaniu, skupinová práca, prieskum...
95,4%
0,8 18x
Vplyv ľudovej balady na tvorbu Janka Kráľa a Jána Bottu
95,1%
0,1 6x
Linguistic characterology / characteristics
95,1%
0,2 0x
Obraz hrdinu v kráľovských a rodových ságach
94,6%
0,1 0x
Ethical journalism - Code of Conduct for the News and Editorial Departments
94,6%
0,5 3x
Slovakia´s accession to the EU and its impact on the current socio-economic development
94,5%
0,1 13x
Fonetika a fonológia pre elementaristov
94,3%
1,0 0x
Meditatívno - spirituálna poézia Rudolfa Dilonga v básnickej zbierke Mladý svadobník
94,1%
0,1 31x
Conflits régionaux en Afrique
93,9%
0,2 1x
Convention on the rights of the child + Terminology of legal english
93,9%
0,1 2x
Maturitné otázky - Slovenský jazyk (teória literatury)
93,9%
0,1 10x
Lexikologie (Arten von Wörterbüchern, Arten der Wortbildung, 1. Komposition ( Zusammensetzung ), 2. Derivation ( Ableitung ))
93,8%
0,3 12x
Človek a príroda, etika a estetika v diele Jána Kollára Slávy dcéra
93,6%
0,1 35x
Rozvíjanie tvorivosti na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a slohu
93,6%
1,3 22x
Maturitné otázky - Slovenský jazyk ( gramatika )
93,5%
0,1 0x
Lexikológia, slovná zásoba (Slovo, Jadro a okraj slovnej zásoby, Hononymá, Antonymá, Synonymá...)
93,2%
0,1 0x
Bernolákovské obdobie - Bernolákovčina
92,9%
0,1 7x
Manažérstvo kvality - seminárna práca po rusky
92,6%
0,1 0x
Dresden - prezentácia Drážďany (Charakteristika mesta a okolia)
92,6%
1,0 1x
Microsoft’s antitrust trials: What was really going on in the trial of the century?
92,4%
0,1 3x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: