Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 551   projektov
5 nových

Seminárna práca na tému "Matica slovenská"

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
1,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45858
Posledná úprava
12.05.2015
Zobrazené
668 x
Autor:
barbora3131
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:

Témou seminárnej práce je Matica slovenská v rokoch od 1863 do 1875. Rozpätie rokov predstavuje matičné obdobie, v ktorom nesmieme zabudnúť ani na prvé tri gymnáziá na Slovensku.

Práca je rozdelená do dvoch kapitol a niekoľko podkapitol. V prvej kapitole sú opísané udalosti pred vznikom Matice slovenskej a v podkapitole sa uvádza Memorandum slovenského národa, ktoré bolo veľmi významné pre založenie Matice slovenskej. Druhá kapitola predstavuje matičné obdobie. V podkapitolách je opísaná Matica slovenská, jej vznik, vydavateľské činnosti, funkcionári a zánik. Posledná podkapitola je venovaná trom slovenským gymnáziám. Práca je doložená fotodokumentačným materiálom.


Kľúčové slová:

Matica slovenská

slovenské gymnáziá

memorandum

funkcie

vydavateľská činnosť

zatvorenieObsah:
 • Obsah
  Úvod 3
  1 Udalosti pred vznikom matice slovenskej 4
  1.1 Memorandum národa slovenského 4
  2 Matičné obdobie 6
  2.1 Vznik matice slovenskej 6
  2.2 Funkcionári matice slovenskej 7
  2.3 Vydavateľská činnosť matice slovenskej 8
  2.4 Zatvorenie matice slovenskej 9
  2.5 Tri slovenské gymnáziá 9
  Záver 11
  Fotodokumentačný materiál 12
  Zoznam použitej literatúry 14

Zdroje:
 • MESÁROŠ, J. a kol. 1968. Dejiny Slovenska II. Bratislava: SAV, 1968. 656 s. ISBN 71-076-68
 • MRÁZ, A. 1935. Matica slovenská v rokoch 1863-1875. Martin: Matica slovenská, 1935. 120 s.
 • MRUŠKOVIČ, V. 1988. Matica slovenská. Martin: Matica slovenská, 1988. 144 s.
 • TIBENSKÝ, J. a kol. 1978. Slovensko dejiny. Bratislava: Obzor, 1978. 1012 s. ISBN 65-071-78
 • VEĽKÝ, J. a kol. 1978. Encyklopédia Slovenska II. zväzok. Bratislava: Veda, 1978. 536 s. ISBN 71-139-78
 • VLADÁR, J. a kol. 1979. Encyklopédia Slovenska III. zväzok. Bratislava: Veda, 1979. 656 s. ISBN 71-035-79
 • WINKLER, T.,KADLEČÍK, I. 1968. Matica slovenská. Martin: Matica slovenská, 1968.