Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 373   |   Strana 1 / 10


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Metafora v zábavných reláciách (Bakalárska práca, Učiteľstvo akademických predmetov, špecializácia: anglický jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra)
100,0%
0,2 0x
Formovanie jazykovej štruktúry kultúrnej slovenčiny v 11. až 15. storočí
100,0%
0,1 0x
Vypracované štátnicové otázky z predmetu Slovenský jazyk a literatúra
100,0%
6,0 8x
Historizmus v tvorbe štúrovcov a estetické prvky v tvorbe Ľudovíta Štúra
96,9%
0,1 14x
Rétorika - vypracované otázky
96,6%
0,6 10x
Slovenské ľudové zvyky
95,7%
11,0 140x
Komparácia dvoch tematicky rovnakých správ metódou funkčnej morfologickej analýzy
95,7%
0,2 1x
Koncepcia prozaickej tvorby ostatných predstaviteľov romantizmu (Tomášik, Pauliny-Tóth, Kubáni, Ferienčík, Bachát, Zechenter-Laskomerský, Francisci, Nosák, Matúška)
95,6%
0,1 3x
Šikanovanie - ako spoznať šikanovanie, prevencia proti šikanovaniu, skupinová práca, prieskum...
95,4%
0,8 17x
Vplyv ľudovej balady na tvorbu Janka Kráľa a Jána Bottu
95,1%
0,1 5x
Rozvíjanie tvorivosti na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a slohu
93,6%
1,3 22x
Maturitné otázky - Slovenský jazyk ( gramatika )
93,5%
0,1 0x
Lexikológia, slovná zásoba (Slovo, Jadro a okraj slovnej zásoby, Hononymá, Antonymá, Synonymá...)
93,2%
0,1 0x
Vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúry
92,3%
0,7 33x
Vypracované maturitné otázky z predmetu Slovenský jazyk a literatúra
92,3%
1,1 18x
Vypracované maturitné otázky zo Slovenského jazyka
92,3%
1,3 110x
Pavol Országh Hviezdoslav, rečnícke žánre, dedina a jej ľud, syntax
92,3%
0,2 4x
Prepojenie ľúbostného a vlasteneckého motívu v tvorbe Andreja Sládkoviča
92,2%
0,1 8x
Slovenský jazyk a literatúra - maturitné otázky
91,8%
0,3 43x
Vypracované otázky zo Slovenského jazyka a literatúry
91,7%
0,7 51x
Alfred Nobel a Nobelová cena
91,4%
0,1 3x
Slovenská a česká literatúra 19. a 20. st.
91,4%
0,1 1x
Jozef Miloslav Hurban - Priestor a čas v diele Od Silvestra do Troch kráľov
91,0%
0,1 3x
Suprasegmentálny systém v procese komunikácie
91,0%
0,2 0x
Milo Urban - Živý bič (rozbor diela)
91,0%
0,1 10x
Metodický návod na spracovanie záverečnej práce
90,9%
0,2 94x
Vplyv češtiny na spisovný slovenský jazyk
90,9%
0,1 9x
Morfológia - tvarotvorné a slovotvorné procesy, gramatický tvar, paradigma...
90,6%
0,3 8x
Okruhy z predmetu Fonetika a fonológia
90,5%
0,2 14x
Prvky klasicizmu a preromantizmu v diele Slávy dcéra
90,5%
0,1 15x
Samo Bohdan Hroboň - život a tvorba štúrovského básnika a filozofa
90,2%
0,1 5x
Slovenská poézia v medzivojnovom období
89,6%
0,1 9x
Slovenský jazyk - gramatika (maturitné otázky)
89,5%
0,2 13x
Koncepcia Tatranskej múzy s lýrou slovanskou (Pavol Jozef Šafárik)
89,5%
0,1 39x
Praktická skladba (syntax)
89,2%
0,2 9x
Prejavy dynamiky morfológie súčasnej spisovnej slovenčiny
88,6%
0,1 3x
Vývoj jazyka
88,4%
0,1 9x
Štúrovské obdobie (30. - 40. roky 19. storočia)
88,3%
0,1 4x
Veta, členenie viet (charakteristika vety, delenie viet)
88,2%
0,1 0x
Periodizácia literatúry
88,2%
0,2 155x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: