Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Metafora v zábavných reláciách (Bakalárska práca, Učiteľstvo akademických predmetov, špecializácia: anglický jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra)

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13880
Posledná úprava
20.09.2021
Zobrazené
499 x
Autor:
slosi
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hoci si myslime, že jej využívanie prináleží iba básnikom, hercom či iným majstrom slova, nie je to tak. Ani nevieme ako, a stáva sa bežnou súčasťou našich rozhovorov. Môžeme ju počuť na ihriskách, v reštauráciách, v priestoroch bánk či úradov, dokonca i na staveniskách. Je nevyhnutnou súčasťou jazyka. Dôvod?
Tých je viac. Jedným z nich by mohla byť aj skutočnosť, že ani jeden jazyk nemá dostatočné množstvo prostriedkov na vyjadrenie všetkých myšlienok človeka, na pomenovanie nových javov, s ktorými sa neustále stretávame. Fráza „nedá sa to vyjadriť slovami“ sa neberie ako riešenie. Človek totiž iba nerád o niečom hovorí, že sa to nedá. Zvlášť keď sa to týka niečoho takého dôležitého ako je jazyk - základ nášho dorozumievania. Chýbajúcu medzeru v komunikácii preto vypĺňa okrem iných prostriedkov aj metaforou.
Okrem nedostatku vyjadrovacích prostriedkov je dôvodom na tvorenie metafory aj túžba človeka po originalite. S rastúcim počtom ľudí je to čím ďalej tým náročnejšie. Originálna metafora je jedným z prostriedkov ako sa odlíšiť. Je dôkazom o kreativite jedinca, dôkazom o jeho výnimočnosti vidieť veci inak ako ostatní ľudia. Ako povedal už Aristoteles „rozoznanie podobnosti veľmi vzdialených vecí je príznačné pre múdry a prenikavý intelekt.“ (JČ, č.2, Krupa, 1997, s.81) Aj preto sa každý originálny nápad cení. Nezáleží, či ide o reklamu, dizajn, literárne dielo alebo návrh riešenia dopravnej križovatky.
Metafora bola a je predmetom skúmania z rôznych uhlov pohľadu. My sme si pre svoju prácu vybrali metaforu v zábavných reláciách. Rozhodli sme sa jej venovať z toho dôvodu, že práve tento druh metafory je napriek svojej rozmanitosti len malo preskúmaným. To však neznamená, že jej výskyt v tejto oblasti je zriedkavý. Práve naopak. Humoristi, zabávači či glosátori ju veľmi často využívajú na to, aby ľuďom priblížili podstatu svojich myšlienok či humorným spôsobom poukázali na podobnosť predmetov alebo osôb a tým rozveselili náš svet.
...

Kľúčové slová:

metafora

zábava

zábavná relácia

humor

humorista

glosátor

glosa

prenesený význam

metonymia

vehikulum

irónia

rétorika

tenorObsah:
 • ABSTRACT -6-
  PREDSLOV -7-
  I. Metafora -8-
  Pojem metafora -8-
  Štruktúra metafory -9-
  Typológia metafory -10-
  II. Metafora ako prostriedok zábavy -12-
  Prečo je potreba využívať metaforu v zábavných reláciách? -12-
  Prameň -13-
  Tvorca metafory - glosátor -14-
  Adresát -15-
  Témy -15-
  Charakter vehikula v zábavných reláciách -18-
  Metafora ako prostriedok obmeny -20-
  Typológia metafory v praxi -21-
  III. Anketa -25-
  DOSLOV -32-
  BIBLIOGRAFIA -34-
  PRÍLOHA č.1 -36-
  PRÍLOHA č.2 -37-

Zdroje:
 • Štraus, F. (2007) Slovník poetiky. Bratislava: Literárne informačné centrum
 • (2003) Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava: Veda
 • Vaňková a kol. (2005) Co na srdci, to na jazyku. Praha: Karolinum
 • Dolník, J. (2003) Lexikológia. Bratislava: Univerzita Komenského
 • Paulíny, E. (1968) Slovenska gramatika. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo
 • Krupa, V. , Slobodník D. (1990) Metafora na rozhraní vedeckých disciplín. Bratislava: Tatran
 • Krupa, V. (2003) Cognitive aspects of language and the creativity of metaphor. Bratislava: SAV
 • Pavelka, J. (1982) Anatomie metafory. Brno: Blok
 • Lakoff, G. , Johnson, M. (2002) Metafory, kterými žijeme. Brno: Host
 • Bujnák, P. , Menšík, J. (1928) Slovenská poetika. Praha: Štátne nakladateľstvo
 • Krupa, V. (1991) Jazyk - neznámy nástroj. Bratislava: Slovenský spisovateľ
 • Richards I. A. (1995) The Philosophy of Rhetoric. Oxford: Oxford University Press
 • Aristoteles, (1994) Poetika, Martin: Matica slovenská
 • Krupa, V., K vnútornej stavbe metafory. In: Jazykovedný časopis, 37, 1986, s. 149-156.
 • Krupa, V., Podobnosť ako základ metafory? In: Jazykovedný časopis, 48, 1997, s. 81-88.
 • Lakoff G., Johnson, M., Conceptual metaphor in everyday language. In: The Journal of Philosophy, vol. 77, no.8, 1980, s. 453-486.
 • Peters, T., Metaphor and the horizon of the unsaid. In: Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 38, No. 3, s. 355-369.
 • Keehley, J. T., Metaphor Theories and Theoretical Metaphors. In: Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 39, No. 4, s. 582-588.