Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúry

«»
Prípona
.doc
Typ
maturitné otázky
Stiahnuté
33 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
798
Posledná úprava
16.06.2017
Zobrazené
38 081 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Umelecký obraz človeka a poetika jeho zobrazenia od najstarších čias po súčasnosť
1a) Porovnajte chápanie človeka v jednotlivých epochách a naznačte demokratizačné tendencie v rozvoji literatúry. Svetonázorové zmeny v myslení človeka, jeho vzťah k svetu, k ľuďom.

ANTICKÁ LITERATÚRA: (9. st. pnl - 5. st. nl)
- hrdina je spätý s prírodou, má pre neho význam pozemský život
- úlohu zohrávajú bohovia, kt. majú ľudské vlastnosti a človek je voči ním bezmocný
GRÉCKA: Homér, Sofokles (Platón, Sokrates, Ezop...)
HOMÉR
- Ilias, Odysea -hrdinské eposy, v kt. hl. témou je Trójska vojna
- hrdinský epos- oslavná epická báseň - veršovaný epický žáner veľkého rozsahu
- jedna hl. postava, veľkú úlohu hrajú bohovia
- hl. postava sa vyznačuje mimoriadnymi vlastnosťami, na ktoré pôsobia bohovia, ktorí zasahujú do deja
- autori opisujú prostredie, bitky /odbočenie od deja/
- význam- zárodky dobrodružného románu - prameň poznania starovekej gréckej spoločnosti
- Odysea - zobrazuje posledné dni 10ročného putovania itackého kráľa pri návrate z trójskej vojny - jeho návrat je predlhá, ťažká a úmorná cesta plná nečakaných zvratov a nebezpečenstiev
- je to cesta v znamení priazne i nepriazne bohov

Kľúčové slová:

literatúra

Ján Kollár

Božena Slančiková-Tímrava

fašizmus

Martin Kukučín

Milo Urban

Ján Botto

Ľudovít Štúr

Hemingway

RemarqueObsah:
 • 1. Umelecký obraz človeka a poetika jeho zobrazenia od najstarších čias po súčasnosť
  2. Literárna tvorba autorov, ktorí žili a tvorili na území dnešného okresu Považská Bystrica
  3. Staroslovienska literatúra a jej ohlas v slovenskej národnej kultúre
  4. Osvietenské myslenie a jeho odraz v slovenskej klasicistickej literatúre, idea slovanskej vzájomnosti v diele Jána Kollára a Jána Hollého
  5. Človek v boji za slobodu a humanizmus a jeho revolta proti spoločnosti vo svetovej romantickej literatúre.
  6. Ľudová slovesnosť, jej vplyv na umelú literatúru, vzťah k literárnej tvorbe romantikov. Ľudovít Štúr.
  7. Motív vzbury proti utrpeniu, neľudskosti a neslobode v slovenskej romantickej literatúre. (S. Chalupka. J. Kráľ, J. Botto)
  8. Obraz ľudu, človeka, prírody a práce v tvorbe A. Sládkoviča a P. O. Hviezdoslava
  9. Obraz zániku feudálnych vzťahov a nástup kapitalizmu v slovenskej dramatickej tvorbe (J. Chalupka, J. Záborský, J. Palárik, J. G. Tajovský)
  10. Úsilie o umelecké poznanie skutočnosti a rozporov buržoáznej spoločnosti v literatúre európskeho realizmu
  11. Obraz postavenia zemianstva v umeleckej tvorbe J. Kalinčiaka, S. H. Vajanského, Hviezdoslava a M. Kukučína
  12. Dedina a jej umelecké stvárnenie v prózach M. Kukučína, J. G. Tajovského a B. S. Timravy.
  13. Reagovanie na zložité národné, sociálne a osobné problémy v tvorbe predstaviteľov literárnej moderny.
  14. Obraz prvej svetovej vojny vo svetovej literatúre (H. Barbusse, R. Rolland, Remarque, E. Hemingway, J. Hašek)
  15. Obraz prvej svetovej vojny v slovenskej literatúre (P. O. Hviezdoslav, B. S. Timrava, M. Urban...)
  16. Rozdielny postoj k životu a jeho hodnotám v slovenskej poézii medzi dvoma svetovými vojnami
  17. Obraz medzivojnovej spoločnosti v slovenskej próze
  18. Slovenská a svetová dráma po roku 1918
  19. Lyrizovaná próza, jej vývin a miesto v slovenskej literatúre.
  20. Premeny motívu lásky k rodnému kraju v slovenskej poézii po 2. svetovej vojne
  21. Obraz človeka a sveta v tvorbe V. Mihálika, M. Rúfusa, M. Válka a predstaviteľov strednej a mladšej básnickej generácie
  22. Človek v zápase o národné a sociálne oslobodenie v boji proti fašizmu v slov. a svetovej próze po r. 1945
  23. Odraz spoločenských procesov po roku 1945 v slovenskej próze
  24. Vývin románu v slovenskej literatúre
  25. Aktuálne problémy literatúry a kultúry
  26. - 30. Život a dielo Tomáša Bellu