Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Lexikológia, slovná zásoba (Slovo, Jadro a okraj slovnej zásoby, Hononymá, Antonymá, Synonymá...)

«»
Prípona
.docx
Typ
referát
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48134
Posledná úprava
29.04.2022
Zobrazené
126 x
Autor:
marian.lukac
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Jazyk slúži nielen ako kognitívny nástroj, ale i ako prostriedok hodnotenia.
Pôvod slova lexikológia

Lexikológia pochádza z gréckych slov lexis= slovo a logos= reč, veda, umenie, lexikológia je teda náuka o slove, slovnej zásobe a lexikálnej rovine ( pláne, podsystéme) jazyka.
Pojmy z lexikológie
1. Lexikológia
Lexikológia je náuka o slovnej zásobe. Úlohou lexikológie je objasňovať slovnú zásobu z hľadiska významu a formy.
2. Slovná zásoba
Slovná zásoba je súbor všetkých slov v danom jazyku.
Slovná zásoba je jednou zo základných zložiek jazyka a tvorí lexikálnu rovinu.
3. Slovo
Slovo je ustálená skupina hlások.
Hlavnou funkciou slova je, že niečo pomenúva, niečo označuje.
Slovo je ustálený, premiestniteľný sled hlások.
Má lexikálny a gramatický význam.
Slovo je základná bilaterálna znaková jednotka stvárnená ustálenou formou- skupinou hlások a hraničnými signálmi (pauza, slovný prízvuk).
4. Hyponymá
Hyponymum je podriadený pojem k inému pojmu.
Príklad hyponymá:
Medzi príklad hyponymá patrí rastlina - ovocie ,ovocie - jablko.
...

Kľúčové slová:

slovo

slovná zásoba

synonymum

hononymum

antonymum

lexikológia

syntagma jazyk

slang

archaizmy

historizmy

jednovýznamové slová

akronymObsah:
 • 1. Lexikológia
  2. Slovná zásoba
  3. Slovo
  4. Národný jazyk
  5. Slovná zásoba
  6. Jadro a okraj slovnej zásoby
  7. Jednovýznamové a viacvýznamové slová
  8. Hononymá, Antonymá, Synonymá
  9. Jednoslovné,viacslovné a združené pomenovania
  10. Neutrálna slovná zásoba

Zdroje: