Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 547   projektov
4 nových

Slovenský jazyk a literatúra - maturitné otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
maturitné otázky
Stiahnuté
41 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
814
Posledná úprava
16.06.2017
Zobrazené
1 833 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Toto sú mat. otázky zo SJ na SOU Potravinárskom II, sú trochu krátke, ale na 15 minút kecania v pohode stačia (24 a 25 otázka chýba).

1. Obraz človeka v umeleckej literatúre od najstarších čias po súčasnosť.

Literatúra
= je druhom umenia a vyjadruje estetický vzťah človeka ku spoločnosti
= vzniká v staroveku = poznáme umelú (písaná) a ľudovú (ústna)

Staroveká literatúra (orientálna, antická literatúra)

Orientálna literatúra (sumerská, hebrejská, indická ...)
- vzniká na Blízkom východe
- Sumerského, babylonského a asyrského pôvodu je Epos o Gilgamešovi.
Je to hrdinský epos, jeho hrdinovia žijú, trpia a umierajú ako ostatný ľudia, aj keď bolo obdarený nadľudskou silou.
- Najmladšou literatúrou blízkeho východu je hebrejská literatúra, ktorú predstavuje Biblia - obsahuje židovské báje, povesti, lyriku, dejiny a zákony židovského náboženstva.
- Tieto hebrejské texty prevzala v stredoveku kresťanská cirkev do svojej Biblie (tzv. Písma), ako časť nazvanú Starý zákon. Kresťanská biblia má aj Nový zákon, (od narodenia Ježiša Krista), ktorý obsahuje štyri evanielia (Marek, Matúš, Lukáš, Ján)
- Neskôr pôsobila na vývin literatúry antická literatúra, ktorá bola vzorom dokonalej harmónie obsahu a formy zobrazenej skutočnosti, či už sú to stavby (Akropolis v Aténach), eposy (Homér), lyrika (Sapfó), tragédia (Sofokles), komédia (Aristofanes)
- Pri vývoji myslenia a vied má veľký prínos antická filozofia (Sokrates, Platón, Aristoteles)

Kľúčové slová:

romantizmus

realizmus

František Hečko

Martin Kukučín

kinematografia

lyrizovaná próza

Dominik Tatarka

Ján HollýObsah:
 • 1. Obraz človeka v umeleckej literatúre od najstarších čias po súčasnosť.
  2. Staroslovienska lit. a jej ohlas v slovenskej národnej kultúre
  3.Osvietenské myslenie a jeho obraz v slovenskej literatúre, idea slovanskej vzájomnosti v dielach Jána Kollára a Jána Hollého.
  4. Ľudovít Štúr - vedúca osobnosť národného života a lit. v období slovenského romantizmu.
  5. Ideál slobody v tvorbe romantických básnikov
  6. Obraz človeka, prírody a práce v ideovom a estetickom pláne tvorby A. Sládkoviča a P.O.
  7. Svetový realistický román - zrkadlo spoločnosti
  8. Postavenie zemianstva v tvorbe J. Kalinčiaka, S. H. Vajanského, P. O. Hviezdoslava, M. Kukučína
  9. Od osobného k národnému a všeľudskému v básnickej tvorbe P. O. Hviezdoslav
  10. Dedina a jej umelecké stvárnenie v prózach M. Kukučína, J.G. Tajovského, B.S. Timravy
  11. Rozvoj dramatickej tvorby v slovenskej literatúre 19. storočia.
  12. Obraz 1. svetovej vojny vo svetovej literatúre
  13. Obraz 1. svetovej vojny v slovenskej literatúre
  14. Motív lásky k domovu a k rodnému kraju v slovenskej poézii po r. 1945
  15. Slovenská literatúra v boji proti fašizmu
  16. Medzivojnová dramatická tvorba na Slovensku
  17. Konflikty súčasného človeka v slovenskej dramatickej tvorbe
  18. Lyrizovaná próza
  19. Žánrová diferencovanosť slovenskej prózy po roku 1956
  20. Obraz zápasov za premenu myslenia dedinského človeka v tvorbe Vladimíra Mináča a Františka Hečka
  21. Lyrický hrdina literárnej moderny a jeho vplyv na medzivojnovú básnickú tvorbu
  22. Medzinárodný román v slovenskej literatúre
  23. Svetová próza po roku 1945 a jej stvárnenie v kinematografii