Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
14 nových

Slovenský jazyk - gramatika (maturitné otázky)

«»
Prípona
.rar
Typ
maturitné otázky
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41221
Posledná úprava
19.12.2012
Zobrazené
1 176 x
Autor:
vcielocqa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované maturitné otázky zo Slovenského jazyka- časť gramatika od 1 do 30.  

1.JAZYKOVEDA (lingvistika)

je náuka o jazyku. Skúma jazyk ako jeden z charakteristických znakov konkrétneho národa. V jazykovednom výskume sa uplatňujú rôzne metódy napr. historicko-porovnávacia, konfrontačná, štruktúrna, dialektológia...

SYSTÉM JAZYKA
Systém je množina prvkov istým spôsobom usporiadaných.
-umelý – utvára človek
-prirodzený – v spoločnosti, prírode existuje, úlohou vedcov je odhaliť ho Jazyk je prirodzený systém. Úlohou vedy je odhaliť jeho zmeny.

Jazyk je štruktúra – sieť vzťahov medzi prvkami v systéme. Jazyk ako systém členíme do tzv. jazykových rovín : 1. zvuková rovina: základná jednotka: hláska, fonéma vedný odbor: fonetika a fonológia (opak. 3. roč.) 2. tvarová rovina: základná jednotka: gramatický tvar vedný odbor: morfológia (opak. 2. roč.), morfematika (náuka o morfémach) (opak. 1. roč.) 3. lexikálna rovina: základná jednotka: slovo vedný odbor: lexikológia (opak. 1. roč.), sémantika (náuka o význame jazykových jednotiek) 4. syntaktická rovina: základná jednotka: veta vedný odbor: syntax (opak. 2. roč.), textová lingvistika 

Kľúčové slová:

gramatika

slovenský jazyk

maturita

vypracované otázkyObsah:
 • Jazykoveda (lingvistika)
  Norma spisovného jazyka
  Príprava projektu
  Jazyková kultúra
  Spôsoby spracovania informácií
  Zvuková rovina
  Lexikológia
  Morfológia
  Syntax

Zdroje:
 • Otázky od vyučujúceho
 • Internet
 • Modrá kniha pre gymnáziá