Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Rozvíjanie tvorivosti na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a slohu

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
1,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13439
Posledná úprava
10.12.2020
Zobrazené
1 363 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hlavným hnacím motorom je správna motivácia k tvorivosti už v začiatkoch jej zavedenia do vyučovacieho procesu. Nadšenosť a neustále povzbudzovanie sa, samozrejme, musí odrážať tak na strane vyučujúceho ako i žiaka. Ak len jeden z členov vyučovacieho procesu má skeptický postoj k tvorivej činnosti, mení sa radosť z tvorby na zbytočnú stratu energie. V dnešnej situácii je takéto preorientovanie otázkou trpezlivosti a dokazovania prospešného vplyvu. Ten sa odráža nie len na pôde školy, ale aj v bežnom živote, keďže súčasnosť je nastavená na dynamické myslenie.
Špecifikum tvorivosti je, bohužiaľ, predurčené na to, že môže dôjsť ku komplikáciám. Hlavným problémom kreativity je jej striedanie aktívneho obdobia s obdobím hibernácie, čo by učiteľ ako usmerňovateľ mal akceptovať. Samozrejme, netvorivé obdobie nesmie slúžiť ako alibi. Vždy je potrebné „podsúvať“ nápady, ktoré by kreativitu „rozhýbali“, alebo ďalším riešením je využívať záznamy nápadov z aktívneho obdobia a realizovať ich v neplodnom období.
Najčastejším blokom, ktorý brzdí voľnému toku plodného myslenia, je strach z neúspechu, ku ktorému sa môže prirátať aj výsmech. Tie treba eliminovať na minimum. Súťaživosť a porovnávanie sa s výsledkami spolužiakov a túžba po kladnom ohodnotení sčasti zabezpečí napredovanie.
Samozrejme farebné spektrum individualít môže spôsobiť, že práve tieto činitele môžu zapríčiniť frustráciu a následné bloky. V takom prípade treba podčiarknuť hravosť, ako základný princíp tvorivého procesu.
...

Kľúčové slová:

rozvíjanie

tvorivosť

rozvíjanie tvorivosti

slovenský jazyk

sloh

vyučovanie

škola

žiak

učiteľ

kreativita

interakcia

brainstorming

metóda 635

didaktické hry

ortografia

lexikológia

syntaxObsah:
 • Tvorivosť a jej rozvíjanie v škole
  Interakcia učiteľa na žiaka
  Interakcia žiaka na učiteľa
  Tvorivé metódy
  Pozorovanie
  Experiment
  Dialóg
  Dramatizácia
  Hra
  Náhodná situácia
  Projektová metóda
  Suzukiho metóda
  Techniky tvorivej činnosti
  Technika odloženého úsudku
  Braimstorming
  Metóda 635
  Technika Philips 66
  Technika funkčných asociácií
  Technika progresívnej abstrakcie
  Myšlienkové mapy
  Techniky založené na asociáciách a analógiách
  Tvorivosť a jej rozvíjanie v škole
  Interakcia učiteľa na žiaka
  Interakcia žiaka na učiteľa
  Tvorivé metódy
  Pozorovanie
  Experiment
  Dialóg
  Dramatizácia
  Hra
  Náhodná situácia
  Projektová metóda
  Suzukiho metóda
  Techniky tvorivej činnosti
  Technika odloženého úsudku
  Braimstorming
  Metóda 635
  Technika Philips 66
  Technika funkčných asociácií
  Technika progresívnej abstrakcie
  Myšlienkové mapy
  Techniky založené na asociáciách a analógiách
  Didaktické hry
  Ortografia
  Lexikológia
  Syntax
  Slohová časť
  Motivačné hry
  Príloha

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • prax
 • vlastné nápady