Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Vplyv češtiny na spisovný slovenský jazyk

«»
Prípona
.rtf
Typ
SOČ
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6757
Posledná úprava
11.08.2018
Zobrazené
1 140 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Reč a samotná komunikácia medzi ľuďmi je stará ako ľudstvo samo. Dohováranie sa medzi „praľuďmi“ prebiehalo prostredníctvom zvukov, ale hlavne pomocou posunkov. Vývoj človeka stále prebiehal počas miliónov rokov a s ním sa zdokonaľoval aj jeho rečový prejav. Odborníci odhadujú, že na svete je približne 6 500 rôznych rečí. Bolo by naivné sa domnievať, že každá z nich sa vyvíjala samostatne, je čistá a bez vplyvu iných jazykov. Veď preberanie slov z iných rečí je najprirodzenejšou a najrozšírenejšou metódou obohacovania slovnej zásoby daného jazyka. V súvislosti s migráciou slov hovoríme o prevzatých, to znamená už zdomácnených a o cudzích, to znamená iba príležitostne vypožičaných slovách. Aj pre slovenčinu je proces preberania a vypožičiavania slov celkom prirodzený. Napriek tomu, že jej slovná zásoba dnes predstavuje viac než 100 000 slov a jej slovotvorný fond poskytuje všetky možnosti na tvorenie obrovského množstva nových slo

Kľúčové slová:

spisovná slovenčina

latinčina

slovná zásoba

Bernolák

Štúr

lexika

tvaroslovie

skladba

prieskum

hláskoslovie

výslovnosťObsah:
 • 1. Úvod
  2. Dejiny spisovnej slovenčiny
  2.1. Funkcia latinčiny
  2.2. Obdobie 13.-14. storočia
  2.3. Prenikanie češtiny
  2.4. Čeština ako spisovný jazyk slovenskej národnosti v 15. storočí
  2.5. Príčiny preniknutia češtiny a jej funkcie
  2.6. Čeština v 16.-18. storočí
  2.7. Vznikanie a rozvoj kultúrnej slovenčiny
  2.8. Bernolákovské obdobie
  2.9. Štúrovské obdobie
  3. Rozdiely medzi češtinou a slovenčinou
  3.1. Hláskoslovie a výslovnosť
  3.2. Tvaroslovie a skladba
  3.3. Slovná zásoba (lexika)
  4. Vplyv češtiny v pozitívnom zmysle- obohacovanie slovnej zásoby
  5. Výsledky môjho prieskumu
  6. Záver
  Anketa