Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Teória literatúry - otázky + odpovede

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12502
Posledná úprava
21.07.2020
Zobrazené
2 722 x
Autor:
teyooo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kompletne vypracované otázky ku predmetu Teória literatúry.

Lyrickoepické žánre
V čitateľskej komunikácii je ľahko zistiteľná prítomnosť lyrických prvkov v epických žánroch a naopak, epických prvkov v básnickej lyrike. Tak v jednotlivých lyrických básňach sa vyskytujú znaky dejovosti a rozprávania a v próze zasa lyrické výrazové prostriedky a iné znaky lyrickosti.
V súčasnej dobe je primárnym signálom lyrických žánrov výrazová forma verša. Z tohto potom vyplýva, že by všetky literárne diela písané formou prózy mali patriť do epiky. Najčastejšie to naozaj tak je, avšak existuje útvar báseň v próze, ktorá nie je epickým útvarom. Je to lyrická žánrová forma, v ktorej neprítomnosť verša sa vyvažuje zosilnenou lyrickosťou výrazových kategórií. Báseň v próze je žánrom modernej literatúry a obdobia symbolizmu (napr. Baudelairove Malé básne v próze), ale jej náznaky badať už v romantizme.
Balada (z románskeho slova ballare - tancovať) bola pôvodne provensalskou tanečnou piesňou. Je to báseň s pochmúrnym dejom, usmerneným na tragické stretnutie baladického hrdinu s démonickou silou. Z hľadiska vzťahu lyrických a epických prvkov v balade možno povedať, že sa epická forma realizuje na lyrickom priestore...

Kľúčové slová:

teória literatúry

literatúra

literárna veda

veda

lingvistika

estetika

konotácia

denotácia

verš

strofa

báseň

rým

text

kompozícia

lyrika

epika

drámaObsah:
 • Miesto a postavenie teórie literatúry v systéme literárnej vedy. Predmet výskumu teórie literatúry.
  Vzťah teórie literatúry k iným vedným disciplínam.
  Prehľad hlavných literárnovedných orientácii od staroveku po 20. storočie ( Platón, Aristoteles, klasická filológia, hermeneutika, pozitivistické metódy...)
  Prehľad hlavných literárnovedných orientácií 20.storočia (ruská formálna metóda, Nová kritika, interpretačná metóda, psychoanalytická metóda, štrukturalizmus, postštrukturalizmus, dekonštrukcia...)
  Najväčšie osobnosti slovenskej literárnej vedy
  ...
  Základné pojmy genológie - literárny druh, literárny naddruh, literárny žáner
  Charakteristiky základných literárnych druhov
  Lyrika a lyrické, resp. lyrickoepické žánre
  Epika a epické žánre
  Dramatické žánre

Zdroje:
 • Harpáň, Teória literatúry
 • Žilka, Poetický slovník